Foto: Linda Håkansson

Ny orgel i Enskede kyrka

Mellan sommaren 2016 till våren 2017 renoverades orgeln i Enskede kyrka och den 12:e mars var det dags för invigningskonsert.

Byta orgel...varför då?

Orgeln som funnits på läktaren i Enskede kyrka byggdes 1976 och var i behov av renovering. Under våren 2016 uppkom ett alternativ till renovering då församlingen erbjöds att mycket förmånligt få köpa in en annan orgel till Enskede kyrka. Man slog till och byggnadsarbetet sattes igång i full fart.

Den nya orgeln har 20 stämmor och är tillverkad av den välrenommerade orgelbyggaren Johannes Menzel. Den är en välklingande och knappt använd kvalitetsorgel som funnits i en frikyrkoförsamling i Stockholm. Frikyrkoförsamlingen har gått in i en mer karismatisk musikfas, och anser sig numera inte ha användning för orgeln.

Enskede-Årsta församling har skänkt den gamla orgeln till en katolsk församling i Polen. De har möjlighet att till en rimlig kostnad bygga om den, och göra den spelbar. Således kommer orgeln förhoppningsvis åter att till mycket glädje och nytta.

Orgelfrågan i Enskede kyrka har varit aktuell i mer än 25 år men fick nu ett lyckligt slut.

Cantate Domino - invigningskonserten 
Våren 2017 kunde orgeln äntligen invigas med en konsert där musik av bl a Johann Sebastian Bach, Kjell Perder, John Williams och Enrico Bossi spelades. 

Magnus Sköld och Mats Åberg, orgel
Britta Lovén, piano
Enskede kammarkör under ledning av David Åberg