Enskede kammarkör sjunger i Enskede kyrka
Foto: Linda Håkansson

Körmedverkan i gudstjänster

Enskede kyrka & Årsta kyrka

Körmedverkan i gudstjänster vt 2024

Musiken en viktig del av vår gudstjänst. Ofta medverkar någon av församlingens många körer under söndagens högmässa.

Enskede kyrka

Sön 14 jan kl 11.00 Enskede kyrka
Ceciliakören

Sön 28 jan kl 11.00 Enskede kyrka 
Ensemble ur kammarkören Vocantus

Sön 4 feb kl 11.00 Enskede kyrka
Enskede-Årsta gosskör, Årsta diskantkör

Sön 18 feb kl 11.00 Enskede kyrka
Ensemble ur kören Gaudium

Sön 25 feb kl 11.00 Enskede kyrka
Enskede-Årsta manskör

Sön 31 mars kl 11.00 Enskede kyrka
Vokalensemblen ARS LONGA

Sön 14 april kl 11.00 Enskede kyrka
Ensemble ur kammarkören Vocantus och Enskede-Årsta ungdomskör

Sön 28 april kl 11.00 Enskede kyrka
Enskede damkör

Sön 5 maj kl 11.00 Enskede kyrka
Enskede-Årsta manskör

Sön 19 maj kl 11.00 Enskede kyrka
Årstakören

Sön 26 maj kl 11.00 Enskede kyrka
Ensemble ur ARS LONGA

Årsta kyrka

Sön 28 jan kl 11.00 Årsta kyrka
Ensemble ur ARS LONGA

Sön 4 feb kl 11.00 Årsta kyrka
Kören Gaudium

Sön 11 feb kl 11.00 Årsta kyrka
Musikhögmässa med en kantat av Johann Sebastian Bach i gudstjänsten. Vokalensemble ARS LONGA

Sön 25 feb kl 11.00 Årsta kyrka
Ensemble ur kammarkören Vocantus

Sön 3 mar kl 11.00 Årsta kyrka
Årstakören

Sön 10 mar kl 11.00 Årsta kyrka
Kören Gaudium

Skärtorsdagen
Tor 28 mar kl 19.30 Årsta kyrka
Årstakören och kören Gaudium

Påskdagen 
Sön 31 mars kl 11.00 Årsta kyrka 
Ensemble ur kammarkören Vocantus

Sön 14 april kl 11.00 Årsta kyrka
Kören Gaudium

Sön 21 april kl 11.00 Årsta kyrka
Ceciliakören

Annandag Pingst
Mån 20 maj kl 11.00 Årsta kyrka
Ceciliakören och Årstakören

Sön 2 jun kl 11.00 Årsta kyrka
Kören Gaudium

Johann Sebastian Bach