Enskede kammarkör sjunger i Enskede kyrka
Foto: Linda Håkansson

Körmedverkan i gudstjänster

Körmedverkan i gudstjänster vt 2022

Musiken en viktig del av vår gudstjänst. Ofta medverkar någon av församlingens körer: 

13 feb 11.00 Årsta kyrka
Las Mamas

27 feb 11.00 Enskede kyrka
Enskede kammarkör

13 mars 11.00 Enskede kyrka
Ensemble ur Enskede kammarkör

20 mars 11.00 Enskede kyrka
Enskede damkör

3 april 11.00 Årsta kyrka
Ensemble ur Enskede kammarkör

10 april 11.00 Årsta kyrka
Las Mamas

17 april 11.00 Enskede kyrka
Enskede kammarkör

18 april 11.00 Enskede kyrka
ARS LONGA

24 april 11.00
Enskede kyrka
Overjoyed Gospel

Årsta kyrka
Årstakören & Årsta Juniorkör

1 maj 11.00 Årsta kyrka
Ensemble ur ARS LONGA

8 maj 11.00 Årsta kyrka
Enskede damkör

15 maj 11.00 Enskede kyrka
Enskede Juniorkör (I)

19 juni 11.00 Enskede kyrka
Ensemble ur Enskede kammarkör