Foto: Pixabay

Andakter på servicehus

Mariahemmet, Enskede nya servicehus & Årstabergshemmet

Andakt på Mariahemmet och Enskede nya servicehus

Varannan onsdag (jämna veckor) besöker vi äldreboendet Mariahemmet och Enskede nya servicehus och har en andakt med de boende, deras anhöriga och personal. 
För mer information kontakta Åsa Jansdotter tel 08-556 133 71

Andakt på Årstabergshemmet

Andakt och möjlighet till samtal varje onsdag kl 14.00 på Årstabergshemmet

För mer information: Stefan Gaspar 08-556 133 44