Foto: Pixabay

Andakter på servicehus

Vi håller regelbundet andakter på servicehus i Enskede och Årsta. Andakterna leds av en präst tillsammans med en musiker.

Servicehus i Enskede och Årsta

Regelbundna andakter på Enskededalens servicehus, Enskede nya servicehus, Årstabergshemmet, Årsta vård- och omsorgsboende och Årsta sjukhem.

För mer information kontakta Åsa Bertilsson tel 08-556 133 70