Enskede-Årsta ungdomskör posar tillsammans med körledare EvaMarie Agnelid
Foto: Privat

Enskede-Årsta ungdomskör, 13-19 år

Vi sjunger en blandning av pop, klassiskt, folk- och världsmusik. Vi sjunger flerstämmigt och utvecklar både vår röst och vår notläsning. Kören medverkar på gudstjänster och konserter, gärna tillsammans med församlingens andra körer. Körläger och resor ingår också. Viss körvana är önskvärd men inte ett krav.

Ålder 

13-19 år

Repetitioner

Dag: onsdagar 
Tid: 18:30-20:00
Plats: Årsta kyrka, Bråviksvägen 47

Körledare 

evamarie.agnelid@svenskakyrkan.se 08-556 133 66
Vid frågor, kontakta körledaren 

Kort beskrivning av kören

Ungdomskören utgör det fjärde och sista steget i barn- och ungdomskörtrappan. Ungdomar som flertalet sjungit i församlingens körer sedan barnkören (5 år) har nu en ganska gedigen körerfarenhet som vi nu har stor glädje av i ungdomskören. Därför avläggs ett minimalt antagningsprov/röstcheck för sökande som inte tidigare varit med i församlingens körer. (Se beskrivning nedan). I ungdomskören arbetar vi för en varm och tillåtande social miljö, som koristerna känner sig trygga och glada i. Vi förstår att vi skapar den miljö vi vill ha tillsammans. Vi månar om varandra och gruppens gemensamma åtaganden. Rent musikaliskt strävar vi mot att sjunga 3- 4stämmig musik i olika genrer. Alla har sin egen notpärm och det händer att man får läxa mellan repetitionerna att öva på någon sång/moment. Ungdomskören gör såväl egna konserter som lite större konsertprojekt i samarbete med församlingens övriga körer. Kören konserterar med professionella musiker flera gånger per år. Kördagar och/eller körhelger där man repeterar lite intensivare förekommer. 

Kursplan

I kursplanen kan du läsa om körens mål och hur vi jobbar för att uppnå dem. Läs mer här.

Förkunskaper/röstkoll

Vid en träff med körledaren gör vi en kort och odramatisk röstkoll där följande moment ingår:

  • Sjunga tex Nu tändas tusen juleljus à cappella (utan stöd av piano eller annan sångare) i olika tonarter
  • Härma läraren (läraren sjunger 4 toner i följd som den sökande sedan sjunger tillbaka)
  • Puls och rytm (läraren klappar olika rytmer och den sökande härmar)  

Repertoar

Visor och sånger ur olika musikaliska genrer. Körmusik ur den klassiska repertoaren, ibland delar ur större körverk i samarbete med församlingens vuxenkörer. Liturgisk musik (musik som sjungs i mässan) Ungdomskören sjunger på flera olika språk.

Gudstjänster och konserter

1-2 gudstjänster och 1-2 konserter per termin

Kördagar/internat/läger

Ja, enligt kalendarium från körledaren.

Samarbeten med andra körer

Ca 1 per termin 

Läs mer om hur vi arbetar med barn- och ungdomskörer i församlingen

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan