Foto: Håkan Elofsson

Dopgudstjänsten

Dopet har en särskild ritual men varje dop utformas i samverkan mellan familj, präst och musiker.

Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t.ex. utomhus.

Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt. Vid dopet säger prästen barnets/den vuxnes namn högt så att hela församlingen hör det. Guds namn och barnets/den vuxnes namn nämns samtidigt, vilket visar på deras samhörighet.

Med dopet hamnar barnet/den vuxne i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

Vill du boka tid för dop?

Doptider Årsta kyrka:
Lördag: 11.00, 13.00 och 14.30
Avvikande tider kan förekomma.

Doptider Enskede kyrka:
Lördag: 11.00, 13.00, 14.30 och 16.00
Söndag: 13.30
Avvikande tider kan förekomma.

Du kan boka en doptid direkt här på webben eller kontakta bokningen på 08-556 133 40. Ett dop per dopgudstjänst om inget annat önskas.

OBS! Andra tider gäller för sommaren, se webbokningen för lediga tider.