Meny

Dopgudstjänsten

Dopet har en särskild ritual men varje dop utformas i samverkan mellan familj, präst och musiker.

Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t.ex. utomhus.

Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt. Vid dopet säger prästen barnets/den vuxnes namn högt så att hela församlingen hör det. Guds namn och barnets/den vuxnes namn nämns samtidigt, vilket visar på deras samhörighet.

Med dopet hamnar barnet/den vuxne i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

Vill du boka tid för dop?

Doptider Årsta kyrka:
Lördag: 11.00 och 13.00
Ett dop per dopgudstjänst om inget annat önskas.

Doptider Enskede kyrka:
Lördag: 11.00, 13.00, 14.30 och 16.00
Söndag: 14.00
Ett dop per dopgudstjänst om inget annat önskas.

För att reservera en doptid kontakta bokningen på 08-556 133 40.