Foto: Pixabay

Till dig som är leverantör

Följande gäller fakturor ställda till Enskede-Årsta församling. Org.nr 252000-0734

­Detta avsnitt gäller den som innehar F-skattsedel

Senast 30 dagar efter utfört arbete ska faktura per post eller e-post skickas till:

Enskede-Årsta församling
Fack 77802155
Box 15018
750 15 Uppsala

Vi kan ta emot e-faktura. OBSERVERA att adressen ovan måste finnas på fakturadokumentet.

Se detaljer angående e-faktura nedan.

E-post: 77802155@faktura.svenskakyrkan.se 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Om fakturan ankommer mer än 5 dagar senare än utskriftsdatum förskjuts betalningsdatum med motsvarande antal dagar.

Betalning kan ske till ert bankgiro eller plusgiro. Betalning till bankkonto kan endast ske efter särskilt godkännande.

Påminnelse

Påminnelse om ni ej fått betalt i tid ska inte ställas till den som beställt arbetet utan skrivas ut på papper och skickas till:

Enskede-Årsta församling
Att: Ekonomiavdelningen
Box 750
120 02  Årsta

Alternativt mejlas till enskede-arsta.faktura@svenskakyrkan.se

Påminnelseavgift (60 kr) och Inkassoavgift (180 kr) enligt lagstadgade belopp accepteras.

Ränta beräknad enligt räntelagen accepteras.

Några andra ersättningar för fördröjd betalning accepteras inte.

Enskede-Årsta församling har stabil ekonomi och fakturor betalas mycket sällan för sent.

Faktura

Fakturan som ni skickar till oss ska innehålla:

• Företagets namn

• Adress

• Telefon

• Organisationsnummer

• Uppgift om att företaget innehar F-skattsedel

• Fakturanummer

• Fakturadatum

• Förfallodatum

• Summa att betala

• Kortfattad beskrivning av utfört arbete

• Beställaren hos Enskede-Årsta församling angivet med förnamn och efternamn

• Kontaktperson hos er angivet med förnamn och efternamn

Utformning av e-post

Fakturan måste skickas med som bilaga i mejlet. Endast en faktura per bilaga.

Flera bilagor i ett mejl hanteras förutsatt att bilagorna i mejlet har olika namn.

Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.

Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

Krav på format av bifogad faktura:

• PDF filer skall vara i A4-format

• Filnamnet får bara innehålla tecknen: a-z, A-Z, 0-9 

UTFORMNING AV E-FAKTURA

E-fakturaadress: 2520000734
VAN-leverantör: Swedbank
Format:  Svefaktura 1.0

Bilagor: Hanteras

Detta avsnitt gäller den som saknar F-skattsedel

Enskede-Årsta församling betalar arbetsgivaravgifter för den som saknar F-skattsedel.

Senast 30 dagar efter utfört arbete ska löneunderlag skrivas ut på papper och skickas per post till:

Enskede-Årsta församling
Att: Ekonomiavdelningen
Box 750
120 02 Årsta

Löneunderlag ska inte skickas per e-post till den som beställt arbetet.

Betalning sker tidigast den 25 i månaden efter det att arbetet utförts och löneunderlag mottagits.

Löneunderlaget som du skickar till oss ska innehålla:

• Ditt namn

• Adress

• Telefon

• Personnummer

• Beloppet på överenskommet arvode (lön)

• Namn på personen inom Enskede-Årsta församling som beställt arbetet

• Kortfattad beskrivning av utfört arbete

I vissa fall upprättas löneunderlaget av den anställde inom Enskede-Årsta församling utan att den som utfört arbetet behöver upprätta skriftligt underlag. Var vänlig kontrollera noggrannt vad som överenskommits vid beställning.