Foto: Pixabay

Praktiskt inför vigseln

Det kan vara mycket att tänka på inför en stundande vigsel. Här hittar du lite information och tips för att underlätta planeringen.

Hindersprövning

För att vigseln ska kunna genomföras ska ”Intyg om hindersprövning”
överlämnas till tjänstgörande präst före vigseln. Intyget beställer ni hos skattemyndigheten och det gäller i 4 månader.
Se www.skatteverket.se

Vilken präst ska viga?

Församlingens präster har ett rullande schema som sätts varje termin. När ni bokar vigsel erbjuds ni den präst som tjänstgör det datumet. Vill ni ha en viss präst är det viktigt att kontrollera att hen är ledig, prata med bokningen, tfn 08-556 133 40. För att lära känna våra präster rekommenderar vi att ni besöker någon av våra gudstjänster. Under fliken Personal finns kontaktuppgifter och beskrivning om alla präster ifall ni vill kontakta en präst direkt.

Vigselsamtal

Innan vigseln hålls alltid ett vigselsamtal. Prästen tar då kontakt några veckor innan vigseln. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?

Vad kostar en vigsel?

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel enligt Svenska kyrkans ordning om det inte föreligger hinder för äktenskapet enligt svensk lag. Om någon av de blivande makarna är medlem i Svenska kyrkan kostar det ingenting. Även när någon av de blivande makarna inte är medlem i Svenska kyrkan kan de vigas i Svenska kyrkans ordning, om det finns särskilda skäl. Då får en avgift tas ut. Beslut om rätt till vigsel fattas av kyrkoherden.
Medlem i Svenska kyrkan kan välja vilken kyrka som helst i landet utan extra kostnad. Församlingarna ersätter då eventuella kostnader sinsemellan, så kallad clearing.

Låna brudkrona

Församlingens brudkronor lånas ut utan extra kostnad till par som gifter sig i våra kyrkor . Dessa bokas i samband med bokning av vigselgudstjänsten, tfn 08-556 133 40. Så här ser brudkronorna ut >>

Musik

Önskar ni speciell musik och/eller ackompanjemang till sångare är det viktigt att ni tar kontakt med musikern i god tid.
Uppgift om vem som ska spela får ni på församlingsexpeditionen. Enskede-Årsta församling har en musikpolicy, den får ni veta mer när ni pratar med musikern. I våra kyrkor finns både orgel och flygel och våra musiker kan, om de får tid på sig, spela det mesta som passar i en vigselgudstjänst.

Riskastning eller inte?

Vi rekommenderar bröllopsgästerna att undvika ris. Vi tipsar istället om vita solrosfrön eller såpbubblor!

Blommor

I Enskede kyrka finns 20 smala bänkvaser som man kan dekorera om man vill. Det är lagom för en blomma och kanske en liten kvist.