Konsert i en fullsatt Årsta kyrka
Foto: Elinor Edvall

Musik och körer

Konserter och körverksamhet i Enskede-Årsta församling

Våra kyrkor i Enskede och Årsta är fyllda av sång och musik! Vi har 19 körer som övar varje vecka och bjuder på många fina konserter och medverkar i gudstjänster under hela året. Varmt välkommen att sjunga med, lyssna och beröras!

Konserter och körmedverkan i gudstjänster

Konserter i vår

Enskede kyrka & Årsta kyrka

Enskede kammarkör sjunger i Enskede kyrka

Körmedverkan i gudstjänster

Enskede kyrka & Årsta kyrka

Församlingens körer

Där orden tar slut tar musiken vid

På medeltiden sjöng prästen hela mässorna. Allt av dignitet sjöngs fram. Så viktig var sången att det icke sjungna räknades som det icke sagda. Sångens kraft var uppenbar redan då. 

Att sjunga tillsammans med andra är så hälsosamt att man numera kan få ”körsång” på remiss. Något händer med oss människor när vi sjunger. Vi upplever något bortom det talade ordet och detta något knyter oss samman. I Enskede-Årsta församling är körsången stark! Många av församlingens körer (imponerande sjutton till antalet, totalt) är fullbelagda och det står många i kö för att få vara med. Det säger mycket om vad körsången betyder och församlingen söker ständigt nya sätt att kunna välkomna fler. 

En ny projektkör, ”Öppen Kör för Alla” (ÖKA) såg dagens ljus i januari. Precis som namnet antyder behövs inga förkunskaper, man kommer som man är och binder bara upp sig för fyra träffar. Att sången så omedelbart knyter band människor emellan blev uppenbart redan första träffen. I fikarasten surrades det livligt kring borden trots att de tjugo, eller så deltagarna inte kände varandra sedan tidigare. De hade sjungit tillsammans och redan lärt känna varandra på ett själsligt, och så djupt mänskligt plan.

Oavsett om du tycker om att sjunga och spela eller hellre lyssnar, är du varmt välkommen att ta del av församlingens musikliv. I mässor, gudstjänster och konserter får du musik till glädje, tröst, högtid och vila.

När orden för allt elände som pågår runtom i världen tar slut får vi hämta vi kraft där vi kan. Musiken bär. Kyrkan bär. Välkommen in!

Text skriven av Anna Rosén, en av församlingens musiker. Publicerad i vårterminens musikfolder.

I samarbete med Sensus

Enskede-Årsta församling samarbetar med Sensus vid konserter och kulturevenemang.

Logga för studieförbundet Sensus