Trumpetspelare i Fresta kyrka.
Foto: Mimmi Kilander

Fresta församling

Välkommen till Fresta församling. En församling för hela livet i de östra delarna av Upplands Väsby.

Restriktioner

MAX 35 BESÖKARE OCH AVSTÅND

Församlingen har tolkat restriktionerna per den 23 december och 12 januari utifrån våra lokala förutsättningar. (För kyrkliga handlingar respektive lokaluthyrning vänligen gå vidare till sidorna för detta.)

Vid gudstjänster och  andra allmänna samlingar i Fresta kyrka gäller tillsvidare max 35 besökare och anvisad plats med avstånd mellan sällskap. 

Vi vill påminna om det ansvar som vilar på varje enskild individ att göra kloka val för att inte smitta andra eller själv smittas. 

TERMINSSTARTEN FRAMFLYTTAD

Verksamheternas terminsstart är framflyttad, i första hand till 7 februari. 

 

Med reservation för ändringar.