Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fresta församling

Välkommen till Fresta församling. En församling för hela livet i de östra delarna av Upplands Väsby.

Emmy Köhler i klockarstugan

Emmy Köhler i Klockarstugan
Församlingen upplåter för närvarande Klockarstugan till en utställning om Emmy Köhlers barnvisor. Det är möjligt att besöka Klockarstugan och utställningen under kontorstid, man kontaktar då i förväg vaktmästare Andreas Eklund på 08-594 105 37. För guidning eller mer information om Emmy Köhler och hennes barnvisor, kontakta Rolf Bromme  rolf.bromme@outlook.com