Darttavla med pilar
Foto: Freya Kilander

Våra mål

Fresta församling har formulerat fem övergripande mål som du hittar här tillsammans med våra viktigaste styrdokument.

Vi vill vara en församling för hela livet. Vi vill vara samverkande, både externt och internt. Vi vill ha gudstjänsten i centrum. Vi vill bevara och levandegöra det kristna kulturarvet. Vi vill verka för en bättre värld.