Darttavla med pilar
Foto: Freya Kilander

Våra mål

Fresta församling har formulerat fem övergripande mål som du hittar här tillsammans med våra viktigaste styrdokument.

Vi vill vara en församling för hela livet. Vi vill vara samverkande, både externt och internt. Vi vill ha gudstjänsten i centrum. Vi vill bevara och levandegöra det kristna kulturarvet. Vi vill verka för en bättre värld.

Församlingsinstruktion

med pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Värdegrund

Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn och värdegrund. Utgångspunkten för allt vi som församling är och gör finns i värdegrunden.