Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gravplats, gravsättning och gravskötsel

Fresta kyrkogård ligger kring Fresta kyrka. Den har varit begravningsplats under en mycket lång tid och har byggts ut vid olika tidpunkter under 1900-talet. Nu finns gravplatser för kistor och askurnor, en minneslund och en askgravplats, som anlades år 2005 intill minneslunden.