Foto: Mimmi Kilander

Gravplats, gravsättning och gravskötsel

Fresta kyrkogård ligger kring Fresta kyrka. Den har varit begravningsplats under en mycket lång tid och har byggts ut vid olika tidpunkter under 1900-talet. Nu finns gravplatser för kistor och askurnor, en minneslund och en askgravplats, som anlades år 2005 intill minneslunden.

Minneslund, askgravplats eller grav?

I Fresta församling har vi fyra olika gravskickstyper: Kist- och urngrav, askgravplats och minneslund.

Skötselpaket

Fresta församling erbjuder flera olika gravskötselpaket.

Begravningsgudstjänst

"Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet."

Begravningsavgift

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2022 till 26,1 öre per hundralapp, en ökning med 0,8 öre från föregående år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2021 och syns på slutskattebeskedet 2022.