Foto: Mimmi Kilander

Gravplats, gravsättning och gravskötsel

Fresta kyrkogård ligger kring Fresta kyrka. Den har varit begravningsplats under en mycket lång tid och har byggts ut vid olika tidpunkter under 1900-talet. Nu finns gravplatser för kistor och askurnor, en minneslund och en askgravplats, som anlades år 2005 intill minneslunden.