Prästen Jenny visar en av skyltarna längs leden
Foto: Mimmi Kilander

Invigningen

26 mars 2017 invigdes Birgittavandringen i Fresta. Här nedan finns ett bildspel från dagen.

 

 

Invigningsdagen inleddes med gudstjänst i Fresta kyrka.
En gudstjänst med stora och små, på temat Bara den som vandrar nära marken...
Medverkande gjorde Fresta kyrkas Barnkör, Kajsa Franke, kyrkoherden Håkan Simonsson och kontraktsprost Krister Kappel. Jenny Nordström ledde gudstjänsten.  

Gudstjänsten mynnade ut i invigningsakten framför Fresta kyrka. Kajsa Franke inledde med dramatiskt elddans. Kyrkoherde Håkan Simonsson ledde akten, en invigningsrit med rötter i 200-talet, och kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman talade.
Därpå serverade soppa, bröd och kaffe i solskenet utanför Församlingsgården. 

En 15 minuters film om bakgrunden till leden visades. I filmen, vilken är framtagen i församlingen,  berättar kyrkoherde Håkan Simonsson och stadsarkitekt Nils Odén  om vandringsleden och arbetet. En produktion från SVT om Heliga Birgitta visades också. Vi hoppas göra båda filmerna tillgängliga här på www.birgittavandringen.se så småningom.  

Stora Birgittavandringen.
Hundratalet deltagare gav sig sedan av i en gemensam vandring ledd av församlingsanställda och ideella. 
Lilla Birgittavandringen - Barnvandringen, samlade omkring 50 deltagare i olika åldrar som avslutade promenaden vid Sandakärret där församlingen ordnat med korvgrillning. 

På eftermiddagen anslöt ytterligare deltagare till Klippkyrkan Vi hade glädjen att fira gudstjänst med ca 130 deltagare som tagit sig ut i skogen denna eftermiddag för att delta. 

Kajsa Franke dansade ånyo, nattvard firades, ensemble ur Frestakören sjöng mellan furorna och kontraktsprosten knackade i det mäktiga stenaltaret. Nu var också klippkyrkan invigd.
Stärkta av måltidsrast vandrade deltagarna vidare utmed leden, besökte Utsiktsplatsen där representanter från Future Health Sweden tog emot.
På vägen åter kunde man besöka Främjartorpet och tala med Friluftsfrämjandet som höll extra öppet idag. Så gjorde också Cafe Spiltan vid Harby gård. Fresta församling tackar för gott samarbete med alla aktörer!