Pilgrimspass med stämpel

Stora Birgittavandringen

Vandrings- och reflektionsstöd för pilgrimer och vandrare.

Dessa texter är tänkta som ett stöd under din pilgrimsvandring. Länk till karta i pdf-format finns här nedan. Det finns tolv stationer utmed Birgittavandringen. Vid stationerna finner du skyltar med ett ord och en fråga som är inspirerade av den heliga Birgittas liv. Varje angiven plats har en bild och en rubrik. Väl framme vid platsen läser du Birgittas böneord, bibelord, psalmvers och en reflektion. Stanna gärna till vid varje station och läs någon text eller alltsammans. Ta med ett ord som fångar dig och fundera på det till nästa station. Har du en medvandrare så kan ni dela tankar och funderingar längs vägen. Prova gärna att gå någon sträcka i tystnad för att ge rum åt inre reflektion. När det är dags att bryta upp från en station, så kan du be alla pilgrimers bön formulerad av den heliga Birgitta: Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.
OBS! Leden har en obevakad och farlig övergång mellen station 9 och 10. Var försiktig där leden korsar Frestavägen/Täbyvägen.

Må Gud välsigna dig på din vandring.
Pax et bonum! (Frid och allt gott!)

Karta i pdf-format

Pdf-karta Klicka på bilden

Vandringsstöd pdf  Du kan också scrolla ner för att komma till innehållet.

Natur och kultur längs Birgittavandringen

Vandringen startar lämpligen i Birgittalunden Foto: Mimmi Kilander

Alltid på väg

1. Birgittalunden - Kallelse

Vart är du på väg?

Birgittas bön
O Herre, kom snart och lys upp natten.

 Bibelord Ps 121:1b-2
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren
som har gjort himmel och jord.

Reflektion
Du är kallad av Gud att vara den du djupast sett är. Inte någon annan. Du behövs här på vår jord med just dina gåvor. Tänk om du lät dina förmågor bestämma vad du skulle göra. Vilken riktning skulle ditt liv ta då?

Psalm 795:1
Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination, bortom det man kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration till att möta åren som jag nu har framför mig. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himlen.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Utsikt över Frestabäcken i november
Frestabäcken i november Foto: Eva Bergström-Pettersson

2. Frestabäcken - Klarsyn

Vad är sanning?

Birgittas bön
Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.

Bibelord Ps 121:5
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.

Reflektion
Livet är som en vandring utan karta. Du kan inte göra annat än att gå framåt. Vad som döljer sig bakom nästa krök får framtiden utvisa. Det enda som är säkert är att du inte vandrar ensam. Vid din sida går Gud troget. Om du lyssnar noga så visar Gud dig vägen hem.

Psalm 795:2
I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land, löftet om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag ett hopp om en avlägsen strand, att få möta Herren ansikte mot ansikte. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himlen.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Ett vandringsstopp vid Sandakärret Foto: Mimmi K

3. Sandakärret - Inspiration

Vad ger skapandekraft?

Birgittas bön
Säg min själ att inget händer, utan att du tillåter det,
och att inget som du tillåter är tröstlöst.

Bibelord Ps 121:8
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Reflektion
Ordet inspiration kommer av latinet och betyder ungefär väcka liv eller att inblåsa. Gud formade människan av jord och blåste in liv genom hennes näsborrar. En berättelse om Adam och Eva kanske säger något om dig; att det är Gud som gör dig levande.

Psalm 795:3
Om nu Gud är en lögn har jag svårt se min väg meningsfull, livet är då ren fåfänglighet. Men jag tror på den man som blev korsfäst för kärlekens skull.  Du vet, graven som blev lämnad, som blev funnen tom. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga land som kallas himlen.

 Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 

Närbild på den gröna pumpen vid Sanda källa.
Källan på Sanda ängar Foto: Mimmi Kilander

För livets skull

4. Sanda källa - Rättvisa

Vad är orättvisa?

Birgittas bön
O Jesus, Guds Son, du som stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala.

Bibelord Luk 2:34b-35
”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”

Reflektion
Livet är orättvist. Ja, allt är orättvist, och Gud är den enda som är rättvis. För Guds rättvisa är inte människornas rättvisa. När Gud dömer så förlåter Gud av kärlek till oss. Hur dömer du?

Psalm 788:1
För livets skull ska sanningen bli synlig.
För livets skull ska längtans frön slå rot.
För livets skull ska fredens väg bli tydlig
för dem som vågar gå – för livets skull.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Röda Broarna vid Bollstanäs skola. Foto: Freya Kilander

5. Röda broarna - Mod

Vågar du?

Birgittas bön
Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.

Bibelord Luk 1:48-50
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.

Reflektion
Ibland behöver man vara sin egen superhjälte, och kanske även andras. Vi behöver alla räddas från något någon gång i livet. Då krävs det mod av hjälten. Superman är jättemodig. Men Superman finns inte på riktigt. Hur är man modig på mänskligt vis? När vågade du?

Psalm 788:3
För livets skull vänds vanmakten till vrede.
För livets skull ska rätten flöda fram.
För livets skull ska källor utav glädje
ge modet hopp och kraft – för livets skull.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 

Klippkyrkan - Här bjuder naturen på sakral stämning. Foto: Mimmi Kilander

6. Klippkyrkan - Tro

Vad tror du?

Birgittas bön
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.

Bibelord Luk 2:15b-17
”Låt oss gå in till Bethlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.

Reflektion
Oavsett om du tycker det är lätt eller svårt att tro så gör tron något med dig. Att tro kan vara som att kasta sig ut i det okända eller som att komma in i ett tryggt hem. Oavsett hur din tro ser ut så tror Gud alltid på dig.

Psalm 788:4 
För livets skull blev Gud ett barn, vår like.
För livets skull gav han sitt liv för oss.
För livets skull ska rättens rätta rike
bli synligt genom oss – för livets skull.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Utsiktplatsen

Du är en bön

7. Utsiktsplatsen - Perspektiv

Hur långt vågar du se?

Birgittas bön
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.

Bibelord Ps 23:3
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.

Reflektion
Ibland måste du bege dig långt från dig själv för att komma tillbaka till den du djupast sett är och ibland behöver du bara stanna upp. Den längsta resan du gör är den du vandrar inåt dig själv. Din själ är oändlig och du har många oupptäckta platser inom dig.

Psalm 762:1
Bli stilla låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där. En kraft som vill bära, ja öppna det rum som står låst djupt in om dig. Barnet som bor där och stumt skriker hör mig. Du är en bön, Gud är din bön.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 

8. Myren - Tillit

Förtröstar du?

Birgittas bön
Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.

Bibelord Ps 23:4
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.

Reflektion
Uttrycket var inte rädd återkommer i lite olika former över 400 gånger i Bibeln. Du kan alltså finna ett sådant budskap varje dag under året och lite till. Kanske står det där så många gånger därför att det är det viktigaste som Gud vill att du ska veta. Var inte rädd.

Psalm 762:2
Låt oron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor vid ditt hjärta. Han delar ditt liv både glädjen och smärtan. Du är en bön, Gud är din bön.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.
 

Stilla lunk. Tid för goda samtal.

9. Gamla landsvägen -  Vägskäl / Vägsjäl

Vem vägleder dig?

Birgittas bön
Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

Bibelord Ps 23:6
Din godhet och nåd
skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever. 

Reflektion
Vem låter du styra dina steg? Är det slumpen som avgör, eller du själv, dina närmaste eller Gud? Visst kan det vara så att när du ser tillbaka på ditt liv ser du mönster i skeenden som då verkade slumpartade. Är det Gud som redan vet var du ska gå?

Psalm 762:3
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där. En kraft som vill bära, ja, våga den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten som kallar dig: ”Följ mig! Du är en bön, Jag är din bön.”

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den

Var försiktig när du nu ska korsa Frestavägen/Täbyvägen

Enkel äldre kärra att spänna för häst.
Foto: Eva Bergström-Pettersson

10. Harby - Tålamod

Är det mod att tåla?

Birgittas bön
Herre Gud, för vilken ingenting är omöjligt;
Ge mig kraft att göra det goda
och att vara uthållig.

 Bibelord 1Kor 13:4,7
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Reflektion
Nu har du vandrat en bit, på din livsvandring och på denna pilgrimsfärd. Hur har vägen varit så här långt? Har du ont någonstans? Man kan få skavsår på fötterna och på själen. Själens plåster är Guds kärlek och den kan ge dig mod att tåla lite till så att du kommer ända hem.

Psalm 717:1
Så kom du då till slut, du var en främling,
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder
men det var bortom bilderna du kom
Vi trodde du var användbar, till salu,
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér,
vi byggde katedraler högt mot himlen
men du gick hela tiden längre ner.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

11. Främjartorpet - Frihet

Vad är sann frihet?

Birgittas bön
Gör mitt hjärta brinnande av din kärleks eld, så att allt däri som är dig
emot må sopas bort som aska i blåsande storm.

Bibelord 1 Kor 13:12
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig.

Reflektion
Att vara fri men ändå fången är människans paradox. Fullt fria var möjligen Adam och Eva i paradiset, naiva och okunniga. Men så åt de av den förbjudna kunskapens frukt och blev ivägkörda av Gud som straff. Människan släpptes ut av Gud med en fri vilja men hon är fången av sin trasiga längtan efter oskuldens tid. När är du fri?

Psalm 717:2
Du är ett barn som ligger på ett jordgolv
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar
du är en vind som säger: det blir vår!
Du kommer som en flykting över bergen
du följer oss dit ingen annan når.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Foto: Mimmi Kilander

12. Bronsåldersgravarna - Hopp             

Finns det ljus i mörkret?

Birgittas bön
Sänd din helige Ande för att upplysa mitt hjärta och styrka mig på min
väg, så att jag kan fortsätta det goda.

Bibelord 1Kor 13:13
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Reflektion
För Gud är det aldrig försent. Vägen kan vara svår att se, för livet har ingen karta. Hur krokig, backig eller tung att vandra vägen än är så kommer Gud att leda dig och göra vägen möjlig att gå. För Gud väntar på dig där hemma.

Psalm 717:3 
Du är den sång om livet som jag glömde
den sanning jag förrådde dag för dag.
Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare. Bli kvar hos mig. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast 
som sjunger timman innan gryningen.

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.