Stöd i sorgen

Församlingens kan ge stöd genom bland annat Leva vidare-samtal.

Tacksägelse

Någon söndag före begravningen läses tacksägelse i den avlidnes hemorts kyrka. Tacksägelsen meddelas de anhöriga innan.

Ljuständning och minnen

På Alla helgons dag firas det minnesgudstjänst i Fresta kyrka och runt om i de flesta kyrkor i landet. Vi stannar upp i musik, sång, ljuständning och bön inför minnet av dem som har lämnat oss. Namnen på de som avlidit i församlingen under det senaste året läses upp. Meddelande om detta skickas till anhöriga inför minnesgudstjänsten.

Samtalsgrupp för sörjande - Att leva vidare

Fresta församling inbjuder varje höst och vår till samtalsgrupp för sörjande. Det har visat sig vara en god hjälp för sörjande att få samtala med andra som delar erfarenheten av sorg. 

Enskilda samtal

Du är välkommen att kontakta församlingens präster för enskilt samtal om du önskar detta.

Samtal och stöd

Att ibland kunna ta hjälp och stöd av andra är en styrka. Diakoner och präster har tystnadsplikt.