Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldre & daglediga

Församlingen vill vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre/daglediga träffas och att fungerande vänkontakter skapas.

 Vi vill med äldreverksamheten skapa platser för gemenskap i församlingen och ge möjlighet till fördjupning i frågor om tro och liv. Vi vill aktivt verka för olika möjligheter att träffas och skapa nya kontakter för att bryta ensamheten.

Äldrearbetet i församlingen är en del av verksamheterna för daglediga. Där ingår Fredagsvännerna, syföreningen, Qi Gongen, sommarkafé och sopplunch. Till detta tillkommer även andakter på äldreboenden, hembesök, sorgegrupper, själavård samt födelsedagsfester.

Har du frågor eller behöver mer information kontakta gärna expeditionen som hänvisar dig vidare.