Meny

Äldre & daglediga

Församlingen vill vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre/daglediga träffas och att fungerande vänkontakter skapas.

 Vi vill med äldreverksamheten skapa platser för gemenskap i församlingen och ge möjlighet till fördjupning i frågor om tro och liv. Vi vill aktivt verka för olika möjligheter att träffas och skapa nya kontakter för att bryta ensamheten.

Äldrearbetet i församlingen är en del av verksamheterna för daglediga. Där ingår Fredagsvännerna, syföreningen, Qi Gongen, , bokcirkel, sommarkafé och sopplunch. Till detta tillkommer även hembesök, sorgegrupper, själavård samt födelsedagsfester.

Har du frågor eller behöver mer information kontakta gärna expeditionen som hänvisar dig vidare.