Två kvinnor i samspråk vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsen

Äldre & daglediga

Församlingen vill vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre/daglediga träffas och att fungerande vänkontakter skapas.

 Vi vill med äldreverksamheten skapa platser för gemenskap i församlingen och ge möjlighet till fördjupning i frågor om tro och liv. Vi vill aktivt verka för olika möjligheter att träffas och skapa nya kontakter för att bryta ensamheten.

Äldrearbetet i församlingen är en del av verksamheterna för daglediga. Där ingår Fredagsträffen, syföreningen, Qi Gongen, bokcirkel, sommarkafé och sopplunch. Till detta tillkommer även hembesök, sorgegrupper, själavård samt födelsedagsfester.

Har du frågor eller behöver mer information kontakta gärna expeditionen som hänvisar dig vidare.

Andrum

Tema långsamhet. Tid för hela människan. 9 mars 10.00 - 16.30. Anmälan senast 3 mars.

Två kvinnor i samspråk vid ett bord.

Fredagsträffen

Samlingarna varannan fredag i Bollstanäs församlingshem är en öppen verksamhet för alla som lediga på dagen.

Qigong övning i koret i kyrkan.

Qigong - förvalta din livsenergi

Onsdagar i Fresta kyrka.

En trave böcker. Den översta är uppslagen.

Bokcirkel

Tisdagar i Fresta församlingsgård.

Syförening

Träffar, handarbeten, försäljning för välgörenhet. Välkommen!

Levande ljus, röda rosor på ett bord.

Födelsedagsfester

Jubilarer bjuds att fira tillsammans i församlingen.