Värdegrund

Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn och värdegrund. Utgångspunkten för allt vi som församling är och gör finns i värdegrunden.

Församlingen är vi.


Bibelns kärna

I allt vi är och gör ska vi som församling utgå från hur Jesus, Bibeln stjärna och kärna, hade agerat.

Helhetens bästa

Sanningen ska göra oss fria säger Jesus och det betyder här att helhetsbilden med alla dess nyanser och olika ingångsvärden ska beaktas innan vi fattar beslut om delarna. Vi är satta att verka för helhetens bästa.

Församlingen är vi - förenade av dopet

Församlingen är vi. Förenade av dopet och tron och inte av våra åsikter är vi alla en del av kyrkan och bär ett gemensamt ansvar för den även om våra roller och mandat kan variera. Barnens särställning har sin grund i Jesus som ställer barnen i centrum.

Nåd och god vilja

Nåden beskriver vår tro och vårt sätt att handla. Gud älskar oss utan krav på motprestation. När vi tar emot trons gåva och därmed nåden i våra
liv blir vi levande stenar i kyrkan som tempel. I nåden ligger också att förlåtelsen är vår metod för försoning och att leva som människor och som församling. Vi är inte perfekta men vår goda vilja leder oss vidare till nåden som ger oss möjlighet att ta nya tag på nytt och på nytt.

Först bön sedan arbete

Bön och arbete är församlingens rytm. Vi hämtar först kraft och riktning i bön och
sedan utför vi vårt uppdrag. Våra verksamheter och arbetet för en bättre värld är våra metoder för att utföra vårt uppdrag. Att vi ständigt påminner oss om varför
vi gör det vi gör blir en del av församlingens rytm.