Stolpe med märke utmed vandringsleden
Foto: Freya Kilander

Om pilgrimsleden

Intentionen har varit att skapa ett Birgittastråk i Upplands Väsby kommun som ger möjlighet till vandring och rekreation för såväl pilgrimer som söndagspromenerare och barnfamiljer

Att vandra i Birgittas fotspår

Natur, Kultur, Andlighet har varit ledorden när Fresta församling och Upplands Väsby kommun samarbetat med att Birgittavandringen skulle bli verklighet. År 2012 upptäcktes att Heliga Birgitta troligen föddes och växte upp på Sköldnora gård i Fresta församling år 1303. Detta inspirerade till att på olika sätt lyfta fram Birgitta som historisk person och andlig förebild. Intentionen har varit att skapa ett Birgittastråk i Upplands Väsby kommun som ger möjlighet till vandring och rekreation för såväl pilgrimer, söndagspromenerare, ungdomsgrupper och barnfamiljer.  Leden invigdes söndagen den 26 mars 2017. (Läs mer om det under webbfliken Invigning) Många Väsbybor ville vara med denna dag, i glädje över just natur, kultur och andlighet, vår historia och hembygd.
Vi välkomnar pilgrimsvänner från nära och långt borta. En strävan har varit att göra leden skapligt tillgänglig för människor i olika åldrar. Att ta med barnvagn tror vi fungerar längds hela sträckningen. (Uppmärksamma dock den farliga övergången där leden korsar Frestavägen!) Med rullstol eller rollator är framkomligheten begränsad bland annat på grund av underlaget och bitvis kuperad terräng. 
Stora delar av sträckningen sammanfaller med upplevelsestråkets dragning och går längs etablerade vägar eller stigar.

Ledens sträckning

Man kan börja sin Birgittavandring var som helst utmed leden även om en tänkt startplats är  Birgittalunden vid Fresta kyrka. Den meditativa vandringen tar dig över Frestaån, till Sandakärret, längs med järnåldersgravarna över Sanda ängar. Över röda broarna vid Bollstanäs skola, längs Norrvikens norraste strand över fältet och in i skogen. Bergväggen bjuder här på sakral stämning och vid ett klippblock har vi skapat Klippkyrkan som invigdes som gudstjänstplats på eftermiddagen samma dag den 26 mars. Från klippkyrkan går vandringen vidare, upp på höjden till utsikten därefter förbi en vacker liten myr i skogen. Vandrarens väg korsar så Täbyvägen, där ”Birgitta visar oss vägen”. Leden passerar Spiltan vid Harby med möjlighet att stanna till vid runstenarna strax intill. Därefter går sträckan längs gamla landsvägen via Främjartorpet. En kortare ängs- och skogspromenad intill områdets bronsåldersgravar så är vi strax åter vid kyrkan och meditationslunden där Heliga Birgitta står staty och tar emot.

När du vandrar

Inne i Birgittalunden vid Fresta kyrka finns texter som speglar Birgittas inre liv i relation till det yttre: uppväxten i Fresta, tiden på Ulvåsa, kallelsen, väntan i Rom och Birgittas sista resa. Att ta del av dessa kan vara en bra start på din Birgittavandring.
Längs leden kommer vandraren sedan att möta ett antal nyckelord hämtade ur den Heliga Birgittas tro och gärning. Till orden hör frågor för vandraren att stanna till inför, både i stunden och i sitt liv. 
Inled gärna vandringen med Birgittas egna ord:
Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Inre och yttre hållbarhet

klicka för kart-pdf

Intresset för pilgrimsvandring ökar stadigt, inte så mycket som uttryck för helgondyrkan utan mera som medel för ett andligt sökande, en inre resa. Att pilgrimsvandringar nu lockar allt fler människor visar också på ett ökat behov att komma ifrån den stressiga vardagen och en längtan efter stillhet och ro i en tid då dagens rastlösa människas behov av detta är så påtagligt.
Under en pilgrimsvandring sker samtidigt något inom mig som människa, man upptäcker mer av sig själv och får nya perspektiv på tillvaron, och kanske får jag också förmånen att dela detta med någon medvandrare.

Knyter ihop människor och platser

Birgittas liv har många förgreningar. Birgittavandringen ansluter till Vallentuna och deras pilgrimscentrum och därifrån  är det möjligt att till fots ta sig vidare till Finsta som också varit en viktig plats i Birgittas släkt. Birgittalunden är en del av Ingegärdsleden som sträcker sig från Jakobs kyrka i Stockholm till Uppsala domkyrka. På ett konkret sätt knyter leden ihop kommuner i Norrort genom att vara del av upplevelsestråket och de ”gröna övergångar” som binder samman.

Länk till vandringsstödet