Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Minneslund, askgravplats eller grav?

I Fresta församling har vi fyra olika gravskickstyper: Kist- och urngrav, askgravplats och minneslund.


Kist- och Urngrav

Kist- och urngrav är det vi dagligt tal kallar gravplats. Vid gravsättning får anhöriga delta. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen men församlingen erbjuder skötsel och plantering mot en avgift.

Församlingen kontrollerar årligen gravstenens status och om den av säkerhetsskäl behöver åtgärdas kontaktas gravrättsinnehavaren. I akuta fall läggs stenen ner för att undvika olyckor.

I kistgravarna finns det plats för 2-4 kistor och 6-9 urnor och i urngravarna finns det plats för 2-9 urnor beroende på vilken storlek på grav man väljer.

Minneslund

Minneslund är inte en gravplats i formell mening och ingen gravrättsinnehavare utses. Likaså deltar inte anhöriga vid gravsättningen som sker under värdiga former av personal på kyrkogården. Fresta församling svarar för vård och skötsel av all plantering inom minneslunden. Tanken är att minneslunden ska vara en plats där man kan sätta ner snittblommor och sitta en stund i stillhet. Samtidigt vet man att ens anhöriga finns begravda i minneslunden men inte exakt var.

Askgravplats

Askgravplats är en gravplats där 2 urnor får rum. Gravrättsinnehavare utses och anhöriga får delta vid gravsättningen. Här tillåts endast snittblommor i vas och gravljus, annan dekoration tas bort. Den avlidnes namn, födelseår och dödsår anges på en bronsplatta. På plattan finns plats för två namn så att t ex inskription för make/maka kan göras på samma platta. En platta sitter uppe i 25 år efter senast gravsatt. Mot avgift som fastställs av församlingen kan tiden då plattan sitter uppe förlängas i ytterligare 25 år. Fresta församling tar ut en avgift för gravering, drift och underhåll i 25 år om 4500 kronor som ett engångsbelopp. Inskription av ytterligare ett namn kostar 500 kronor.

Andreas Eklund

Andreas Eklund

Fresta församling

Vaktmästare

Direkt: 08-594 105 37

Kontaktinformation

Arbetsledande vaktmästare
Andreas Eklund
Tel 08-594 105 37
Andreas Eklund

Kyrkokamrer
Camilla Roos
Tel 08-594 105 32
Camilla Roos