Samtal och stöd

Att ibland kunna ta hjälp och stöd av andra är en styrka.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Enskilda samtal, själavård, bikt

Behöver du någon att tala med? Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets olika situationer. I församlingen erbjuds själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt.

Hjälpfonden

Fresta församlings hjälpfond kan ge stöd i akuta situationer

Leva vidare

Leva vidare-samtal, eller sorgegrupp som det också kallas ibland, är ett erbjudande till dig som nyss har förlorat någon närstående.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.