Foto: Ola Johansson/IKON

Boka dop

Här kan du skicka in önskemål om tid för dop. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Boka tid för dop

Kontakta församlingsexpeditionen för att boka tid för dop eller fyll i och skicka formuläret nedan. Vi erbjuder doptider företrädesvis på lördagar. 
Vill ni ha dopkaffe i anslutning till dopgudstjänsten, finns ibland möjlighet att boka församlingslokaler. Hör av av dig ett par månader i förväg så hoppas vi att lokal finns ledig. Du kan även låna dopdräkt.  

Namnet

Dop och namngivning sker oberoende av varandra. Varje barn namnges med ett eller flera förnamn oberoende av om det döps eller ej. Det namn som föräldrarna vill ge sitt barn meddelas den lokala skattemyndigheten senast tre månader efter barnets födelse. 

Planera med präst och musiker

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning med uppgift om vilken präst som ska döpa. I god tid före dopet tar prästen kontakt mer er för att ni tillsammans ska planera och samtala kring dopet. Ni bestämmer tillsammans vilka psalmer som ska sjungas och vilka texter som ska läsas. 

Läs gärna mer om dopet under de andra flikarna.

Bokningsförfrågan

Nedan kan du fylla i och skicka en bokningsförfrågan så hör vi av oss till dig.
Välkommen till dop!

Här fyller du i uppgifter för den som ska döpas.

Fyll i namn på vårdnadshavare samt minst ett telefonnummer där vi kan nå er dagtid. Finns det två vårdnadshavare till barnet så behöver bådas kontaktuppgifter fyllas i.

Dina personuppgifter

Vi följer GDPR, nya dataskyddsförordningen, och lagrar dina personuppgifter i skyddade datasystem och säljer eller vidarebefordrar dem inte. Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som vi lagrar. När vi lagrar dina personuppgifter för en verksamhet eller ett ärende som pågår en begränsad tid så tar vi bort uppgifterna när verksamheten eller ärendet upphör. Vi har ett dataskyddsombud, för kontakt: fresta.forsamling@svenskakyrkan.se