Någon slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoråd och arbetsutskott

Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet sammanträder 11 gånger/år. Kyrkorådet har tillsatt ett arbetsutskott för beredning av bl.a. personalfrågor.

Kyrkoråd

Kyrkorådets protokoll listas längre ner på sidan.

Ordinarie ledamöter

  • Jan Holmberg, ordf

  • Elisabet Munro, kyrkoherde

  • Gunnar Norlin, 1:e vice ordf

  • Mari Leach, 2:e vice ordf

  • Tomas Tymark

  • Kerstin Wikfeldt

  • Daniel Santesson

  • Anna Rosenkvist

  • Britt-Maj Olsson

Ersättare

Christina Bäckman
Åke Roth
Peter Stillnert
Rolf Bromme
Maria Hemph Moran 
Ann-Christin Jyttner
Vanja Edwinsson

Arbetsutskott

ledamöter

Jan Holmberg, ordf
Gunnar Norlin, 1:e vice ordf
Mari Leach, 2:e vice ordf

Beslut för framtiden

Styrning under interimstiden