Foto: Mimmi Kilander

Församlingsblad och hemsida

Webbplatsen/hemsidan

Vår målsättning är att du som besökare på webbplatsens ska hitta det du söker. Dess viktigaste funktion är att möta frågor från de som vill döpa sina barn, önskar vigsel eller har att ombesörja med begravning och gravplats för anhörig. Församlingen har också en omfattande verksamhet i övrigt. Aktiviteter, gudstjänster och möten är många och det händer naturligtvis att felaktigheter smyger sig in - fel datum eller ändringar med kort varsel. Vi hoppas att detta inte ska orsaka alltför stort besvär för dig. Vi vill också använda webbplatsen till att berätta om det arbete vi gör och har gjort. Efterhand bygger vi ut med innehåll kring det som är våra mål och grundläggande värderingar. Välkommen att kika in då och då. 

Mimmi Kilander, redaktör.

Församlingsbladet

Församlingsbladet delas ut till ca 5 700 hushåll i Fresta församling med omnejd, fyra gånger per år. Utgivningsdagarna 2020 är 20 feb, 14 maj, 27 augusti (framflyttat) och 19 november. Tidningen trycks hos Åtta45 Tryckeri AB i Järfälla och delas fr o m 2018 ut till hushållen av  PostNord. 
Vid uteblivet församlingsblad kontakta  Mimmi Kilander, redaktör

Här kan du läsa tidningen i pdf-format.

Ladda ned senaste numret av Fresta församlingblad

Rätta lösningen på korsordet hittar du här. Klicka på texten och ladda ner.

 

Tidigare församlingsblad

Mimmi Kilander

Mimmi Kilander

Fresta församling

Informatör