Församlingsblad och hemsida

Webbplatsen/hemsidan

Vår målsättning är att du som besökare på webbplatsens ska hitta det du söker. Dess viktigaste funktion är att möta frågor från de som vill döpa sina barn, önskar vigsel eller har att ombesörja med begravning och gravplats för anhörig. Församlingen har också en omfattande verksamhet i övrigt. Aktiviteter, gudstjänster och möten är många och det händer naturligtvis att felaktigheter smyger sig in - fel datum eller ändringar med kort varsel. Vi hoppas att detta inte ska orsaka alltför stort besvär för dig. 

Församlingsbladet

Församlingsbladet delas ut till ca 6 000 hushåll i Fresta församling med omnejd, fyra gånger per år. Utgivningsdagarna 2024 är planerade till 23 feb, 24 maj, 6 sep och 22 november. Med reservation för ändringar. Tidningen trycks hos Åtta45 Tryckeri AB i Järfälla och delas ut som samhällsinformation till nästan alla hushåll. (Församlingsgränsen och utdelningsdistrikt stämmer inte helt överens varför tidskriften tills vidare tyvärr inte når församlingsbor i postnummerområde 194 92. I ett annat postnummerområde nås istället en del hushåll som tillhör Hammarby församling.)  Utdelare är Svensk Direktreklam. 
Vid uteblivet församlingsblad kontakta mimmi.kilander@svenskakyrkan.se

Här kan du läsa tidningen i pdf-format.

Ladda ned senaste numret av Fresta församlingblad

 

 

Prenumerera

Du som bor i församlingen men inte har utdelning i ditt område kan få Församlingbladet sänt till dig med adresserad post. Lämna dina uppgifter här.