Foto: Mimmi Kilander

Församlingsblad och hemsida

Webbplatsen/hemsidan

Vår målsättning är att du som besökare på webbplatsens ska hitta det du söker. Dess viktigaste funktion är att möta frågor från de som vill döpa sina barn, önskar vigsel eller har att ombesörja med begravning och gravplats för anhörig. Församlingen har också en omfattande verksamhet i övrigt. Aktiviteter, gudstjänster och möten är många och det händer naturligtvis att felaktigheter smyger sig in - fel datum eller ändringar med kort varsel. Vi hoppas att detta inte ska orsaka alltför stort besvär för dig. Vi vill också använda webbplatsen till att berätta om det arbete vi gör och har gjort. Efterhand bygger vi ut med innehåll kring det som är våra mål och grundläggande värderingar. Välkommen att kika in då och då. 

Församlingsbladet

Församlingsbladet delas ut till ca 6 000 hushåll i Fresta församling med omnejd, fyra gånger per år. Utgivningsdagarna 2022 är planerade till 18 feb, 2 juni (framflyttat datum), 6 sep och 28 november. Tidningen trycks hos Åtta45 Tryckeri AB i Järfälla och delas ut som samhällsinformation till alla hushåll. Utdelare är PostNord. 
Vid uteblivet församlingsblad kontakta  Mimmi Kilander, redaktör

Här kan du läsa tidningen i pdf-format.

Ladda ned senaste numret av Fresta församlingblad

 

 

Tidigare församlingsblad