Foto: Mimmi Kilander

Harderska villan

I Harderska villan träffas konfirmander och församlingens ungdomsgrupp. Här håller  också de ungdomar till som deltar i ledarutbildning.