Pilgrimsvandring

En inre och en yttre resa

Natur, kultur, andlighet - en växande folkrörelse

Under århundraden har kristna vandrat kors och tvärs genom Europa för att besöka de heliga platserna - Jerusalem, Rom Santiago de Compostella, Vadstena.  

Pilgrimsvandringen är både en inre och en yttre resa, som innebär möjlighet till möten med naturen, med andra människor, med Gud och med mig själv.

De första kristna kallades för de som följde Vägen. Pilgrimsvandringen är ett sätt att konkretisera att de kristna är ett folk på väg, mot det himmelska målet. Under lång tid kom den yttre vandringen på undantag här i norden, men på senare tid har intresset för pilgrimslivet kommit tillbaka. Människor vallfärdar i allt större skaror på både gamla och nya pilgrimsleder.   

Den yttre vandringen fungerar som en hjälp för den egna inre resan, samtidigt som den är ett synligt tecken på att vi kristna - kyrkan - är ett folk på väg också idag mot det himmelska målet.  

Vi är ett folk på vandring. När vägen blir tröttsam och lång, vi söker en äng och en källa, en rastplats för bön och sång. (Svenska psalmboken 617)