På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Enskilda samtal, själavård, bikt

Behöver du någon att tala med? Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets olika situationer. I församlingen erbjuds själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt.

Samtal med präst eller diakon

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft eller till och med hopplöst. Ibland reagerar vi med oro, skuld, skam eller tvivel. Andra gånger med rädsla, ilska eller frustration. Det kan vara fullt normala känslor i en extrem, utsatt eller onormal situation. Livet kan vändas upp och ner både plötsligt och oväntat.

En kris är ett tillstånd som skakar om och kan hota hela ens existens. Du kanske står inför en separation, har drabbats av sorg eller fått ett negativt besked. Kanske lever du med en svår eller kronisk sjukdom alternativt psykisk ohälsa. Kanske har du varit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp.  Du kanske hamnat i en utsatt situation där du fått avslag på stöd och hjälp i form av bistånd och upplever att dina rättigheter inte blivit tillgodosedda. Kanske handlar det om problem i familje- eller vänskapsrelationer. relationsproblem och du funderar på familjerådgivning. 

Eller så står du inför svåra beslut. Upplever stress och riskerar att bli utbränd. Tappat tron på livet eller tron på dig själv. Kan hända funderar du över djupare frågor som meningen med livet, längtan efter något att tro på eller efter en fördjupning din kristna tro. Du kanske skulle vilja våga tro att det finns en Gud.

Att få samtal med någon kan göra skillnad. Det kan ge dig nya perspektiv och en möjlighet att förstå det du är med om. Genom samtalet får du möjlighet att reflektera över din livssituation vilket kan leda till att du får de redskap du behöver för att livet ska bli hanterbart. I kyrkan kallar vi dessa samtal för själavårdssamtal.

Tystnadsplikt

Du får träffa en präst eller diakon. 
Både präster och diakoner har tystnadsplikt, men det ser lite olika ut.  
Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Den får inte brytas, inte ens på konfidentens begäran eller medgivande. En präst får därför inte vittna i rättegång.

Diakoner har också tystnadsplikt under enskild själavård men den kan få brytas, dock endast om:

  • den som samtalat med diakonen vill att uppgifterna ska föras vidare. Därför kan en diakon följa med som hjälp och stöd i olika sammanhang.

  • det under själavårdssamtalet framkommit information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Det kan gälla orosanmälan om det finns misstanke om att ett barn far illa.

  •  diakonen blir kallad som vittne i en rättegång.

Ingen avgift

Samtalen vi erbjuder är utan avgift. Det finns inget krav på att vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. Oavsett livssituation och livsåskådning är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

fresta.samtalochstod@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för samtalsstödet är Helene Liljegren, diakon, 08-594 105 23.

 

Bikt

För den som vill finns också möjlighet till bikt. Då träffar man en präst som på Guds uppdrag kan ge förlåtelse. Kontaktuppgifter till präst hittar du på sidan medarbetare.

 

Leva vidare

Leva vidare-samtal, eller sorgegrupp som det också kallas ibland, är ett erbjudande till dig som nyss har förlorat någon närstående.

Hjälpfonden

Fresta församlings hjälpfond kan ge stöd i akuta situationer

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.