Foto: Linda Mickelsson

Enskilda samtal, själavård, bikt

Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets olika situationer. I församlingen erbjuds själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt.

Individuellt stöd

via S:t Lukasstiftelsen

Att vara människa innebär att någon eller några gånger i livet hamna i kris. Det kan vara separation, dödsfall, arbetslöshet, psykisk sjukdom eller någon annan faktor som utlöser krisen. Då vill vi kunna vara ett stöd för dig genom att erbjuda samtalsstöd i samarbete med legitimerade terapeuter eller psykologer hos S:t Lukasstiftelsen.
Familjerådgivning och samtalsstöd är kostnadsfritt upp till tre samtal för dig som bor i församlingen och kan bokas på olika platser runt om i Stockholm. Inom 14 dagar bör du kunna få en tid.

Enskilda samtal

I församlingen

Ibland kämpar vi med existentiella frågor; skuldkänslor eller skam kan drabba oss eller en känsla av längtan efter mening i livet. Kanske funderar vi på Gud och vår tro, vi vill tro men hur gör man eller också tvivlar vi och vill fundera tillsammans med någon kring det. I samband med förlust av en anhörig kanske vi vill prata av oss eller så behöver vi bara tala med någon som kan förstå och lyssna.

Själavård och bikt

Vi vill att du ska veta att prästerna i Fresta församling också bedriver själavård. Man talar vid ett sådant tillfälle om det man anser viktigt.
För den som vill finns också möjlighet till bikt. Då vänder man sig till en präst och beskriver det man vill ha förlåtelse för. På guds uppdrag kan då prästen ge förlåtelse.