Meny

Fresta församlingsgård

Här finns församlingsexpedition och samlingslokaler

Församlingslokalerna i Fresta församlingsgård ligger alldeles intill Fresta kyrka och rymmer ca 80 personer. Fullt utrustat kök ingår. Man hyr lokalen enligt tider nedan. Nyckel kvitteras ut på församlingsexpeditionen som finns i samma hus. Då informerar vi även närmare om rutiner gällande larm, städning m m.
Längst ner på denna sida hittar du karta med länk till vägbeskrivning. 

Priser vid uthyrning

Måndag-fredag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig handling.
9.00-20.00   500:- i samband med kyrklig handling.
9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.

Förberedelse dagen innnan, måndag-fredag
19.00-21.00  500:- i samband med kyrklig handling. 
19.00-21.00  1 000:- vid övrig uthyrning.

Lördag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig handling.
9.00-20.00   500:- i samband med kyrklig handling.
9.00-24.00   1 500:- i samband med kyrklig handling.

9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.
9.00-24.00  4 000:- för övrig uthyrning.

Söndag
Ingen uthyrning av Fresta församlingsgård på söndagar.
Vi hänvisar till Bollstanäs församlingshem eller Prästgården

För bokning eller frågor kontakta Församlingsexpeditionen,
08-594 105 20 eller fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Bildspel - en hjälp för dig som ska hyra lokalen

Ordningsföreskrifter Fresta församlingsgård

Den som hyr ansvarar för följande:

Det är endast tillåtet att servera öl och vin i dessa lokaler. Starksprit är ej tillåtet. I köket är det inte tillåtet att ha ytterskor. Det är inte heller tillåtet att röka eller medföra husdjur i lokalerna.

Städskåp finns till höger när ni kommer in i köket. Checklista för städning:

  • Diska porslin och annat tillbehör och ställ tillbaka på uppmärkt plats.
  • Töm diskmaskinen på vatten och torka ur.
  • Torka av diskbänk, bord och stolar i köket och inne i stora salen.
  • Ställ tillbaka möblerna enligt skiss som finns i köket och ställ upp stolarna på borden, även i köket.
  • Sopa och våttorka golvet i köket, stora salen, hallen, kapprummet samt toaletterna.
  • Töm papperskorgarna i köket samt inne på toaletterna.
  • Städa toaletterna.
  • Matavfall kan slängas i den bruna tunnan utanför entrén. Övriga sopor sorteras i möjligaste mån i återvinningskärlen. Sopor utöver detta kastas i sopsäck som medtages av hyresgästen.
  • Töm askkoppen som står utomhus.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta. Lås ej trädgårdsdörren i stora salen.

Om inte ovan nämnda instruktioner följs debiterars hyresgästen för städning/iordningsställande.

Hyresgästen ansvarar för lokalen och dess inventarier. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som denne eller dennes gäster åsamkar.

Återlämning av nyckel sker närmast vardag efter uthyrning, kl 10-14.

Vid akuta problem kontakta jourhavande vaktmästare Andreas Eklund, 076 297 89 19

Med reservation för korrekturfel/ändringar