Meny

Fresta församlingsgård

Här finns församlingsexpedition och samlingslokaler

Församlingslokalerna i Fresta församlingsgård ligger alldeles intill Fresta kyrka och rymmer ca 80 personer. Fullt utrustat kök ingår. Man hyr lokalen enligt tider nedan. Nyckel kvitteras ut på församlingsexpeditionen som finns i samma hus. Då informerar vi även närmare om rutiner gällande larm, städning m m.
Längst ner på denna sida hittar du karta med länk till vägbeskrivning. 

Priser vid uthyrning

Måndag-fredag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig handling.
9.00-20.00   500:- i samband med kyrklig handling.
9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.

Förberedelse dagen innnan, måndag-fredag
19.00-21.00  500:- i samband med kyrklig handling. 
19.00-21.00  1 000:- vid övrig uthyrning.

Lördag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig handling.
9.00-20.00   500:- i samband med kyrklig handling.
9.00-24.00   1 500:- i samband med kyrklig handling.

9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.
9.00-24.00  4 000:- för övrig uthyrning.

Söndag
Ingen uthyrning av Fresta församlingsgård på söndagar.
Vi hänvisar till Bollstanäs församlingshem eller Prästgården

För bokning eller frågor kontakta Församlingsexpeditionen,
08-594 105 20 eller fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Bildspel - en hjälp för dig som ska hyra lokalen

Församlingsexpeditionen

Telefonväxeln är öppen helgfria vardagar  kl 10-12. 

För besök, vänligen ring eller mejla för överenskommelse då expeditionen tidvis är obemannad. Tel 08 594 105 20

Välkommen att kontakta oss för bokning av dop, vigsel eller begravning. Gärna i första hand via epost fresta.forsamling@svenskakyrkan.se
Till oss vänder du dig också med frågor gällande gravrätter, gravskötsel och liknande samt om du önskar hyra våra lokaler. Har du andra frågor eller söker någon av medarbetarna hjälper vi dig gärna rätt. Kontaktuppgifter till medarbetarna hittar du t ex genom att klicka här

Telefon: 08-594 105 20
Epost: fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Fresta kyrkväg 2 , 194 54 Upplands Väsby

Vid brådskande/akuta ärenden kan du vända dig till 
Hanne Stichel, tf kyrkoherde 08-594 105 23
Eller vid behov, till jourhavande präst på tel 112 (kl 17.00-06.00)

 

Ordningsföreskrifter Fresta församlingsgård

Den som hyr ansvarar för följande:

Det är endast tillåtet att servera öl och vin i dessa lokaler. Starksprit är ej tillåtet. I köket är det inte tillåtet att ha ytterskor. Det är inte heller tillåtet att röka eller medföra husdjur i lokalerna.

Städskåp finns till höger när ni kommer in i köket. Checklista för städning:

  • Diska porslin och annat tillbehör och ställ tillbaka på uppmärkt plats.
  • Töm diskmaskinen på vatten och torka ur.
  • Torka av diskbänk, bord och stolar i köket och inne i stora salen.
  • Ställ tillbaka möblerna enligt skiss som finns i köket och ställ upp stolarna på borden, även i köket.
  • Sopa och våttorka golvet i köket, stora salen, hallen, kapprummet samt toaletterna.
  • Töm papperskorgarna i köket samt inne på toaletterna.
  • Städa toaletterna.
  • Matavfall kan slängas i den bruna tunnan utanför entrén. Övriga sopor sorteras i möjligaste mån i återvinningskärlen. Sopor utöver detta kastas i sopsäck som medtages av hyresgästen.
  • Töm askkoppen som står utomhus.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta. Lås ej trädgårdsdörren i stora salen.

Om inte ovan nämnda instruktioner följs debiterars hyresgästen för städning/iordningsställande.

Hyresgästen ansvarar för lokalen och dess inventarier. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som denne eller dennes gäster åsamkar.

Återlämning av nyckel sker närmast vardag efter uthyrning, kl 10-14.

Vid akuta problem kontakta jourhavande vaktmästare Andreas Eklund, 076 297 89 19

Med reservation för korrekturfel/ändringar