Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kalender

Kalendern uppdateras efterhand. Det som idag anges i kalendern har vi för avsikt att försöka genomföra inom ramen för rådande restriktioner. Verksamheter som tar paus plockas bort ur kalendern. (Med reservation för förnyad bedömning.) Övergripande information ges i första hand via sidan Angående Corona.