Foto: Magnus Aronsson

Lilla Birgittavandringen

En kortare vandring med barnen.


Bara den som vandrar nära marken

Här kan du öppna lågupplöst pdf-karta

Den här sidan vill vara till en hjälp om du vill gå Lilla Birgittavandringen. En pilgrimsvandring är som en upptäcktsfärd, där man undersöker världen och sig själv.
Med hjälp av texterna här kan du få se på saker, känna på saker, lukta, smaka och lyssna. Du får upptäcka vår jord, platsen där vi bor som kyrkan kallar för Guds skapelse. Här finns dom som pdf också Lilla vandringens texter
Vandringen har fem platser (som vi kallar för stationer). Vid varje station så kan du läsa en bit ur Barnens bibel som handlar om när Gud skapade jorden. Du kan också följa några anvisningar som utgår från våra fem sinnen.
Innan du går vidare till nästa station så kan du be alla pilgrimers bön som är skriven av den heliga Birgitta: Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Må Gud välsigna dig på din vandring.
Pax et bonum Frid och allt gott!

1. Birgittalunden

Vi börjar vår vandring med att sjunga:

Psalm 787
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under, Gud.
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under, Gud.

Låt oss aldrig blir så stora
att vi inte ser de små,
larven som kryper och myran som stretar
och barn som lär sig gå___nej!

Bön
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver Fader vår. Amen.

 

Skapelsen
Bibeltexten
Det var alldeles tyst.
Det var alldeles tomt.
I allt det tomma blåste en vind,
Guds vind.
Och Gud började skapa.

 Gud sa: ”Ljus, bli till!”
Och det blev ljust.
Gud såg att det var bra.
Gud kallade ljuset för dag
och mörkret för natt.

 Gud sa: ”Ett himlatak!”
Och det blev ett himlatak.
En blå himmel över jorden.

Synen    
Lägg dig på marken och titta upp. Vad ser du?

Birgittas bön:

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

             

2. ängen

Skapelsen
Bibeltexten
Gud sa: ”Gräs och blommor och träd!”
Och jorden började grönska.
Grässtrån sköt upp ur marken,
blommor började slå ut
och träden sträckte sina grenar mot himlen.

Gud såg på gräset,
på blommorna och träden.
Och Gud såg att det var bra.

Lukten
Vad hittar du som doftar gott?

Birgittas bön:

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 

3. Vägen korsar Frestabäcken

Skapelsen
Bibeltexten
Gud sa: ”Fiskar som vimlar i vattnet!
Fåglar som flyger över jorden!”
Och Gud skapade de stora havsdjuren
och de små fiskarna
och alla slags fåglar.
Fiskarna vimlade i vattnet
och fåglarna flög över jorden,
men allt var ännu inte färdigt.

Gud sa: ”Boskapsdjur och kräldjur
och vilda djur!”
Och boskapsdjuren och kräldjuren
och alla de vilda djuren
började leva på jorden.

Smaken
Vad är din favoritmat?

Birgittas bön:

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Vi vandrar till nästa plats i tystnad.

4. återvinninsstationen

Skapelsen
Bibeltexten
Nu fanns himlen och jorden med sjöar och hav.
Nu fanns gräs blommor och träd.
Nu fanns sol och måne och stjärnor
och fiskar och fåglar och alla andra djur.

Då skapade Gud människan.
Gud sa: ”Människor!
Människor som liknar mig!”
Och Gud skapade människor
och välsignade dem.

Gud gav dem all sin kraft, för de skulle ta hand om skapelsen.

Hörseln
Blunda och var tysta, vad hör du?

Birgittas bön:

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

 

5. Sandakärret

Skapelsen
Bibeltexten
Gud såg på skapelsen.
Gud såg på allt som var skapat.
Och såg att det var bra.
Allt hade en egen plats och allt hörde ihop.

Sedan kom en särskild dag.
Den dagen skulle ingenting skapas,
den skulle vara en helgdag.

Då vilade Gud.

 

Känseln
Titta ned, hitta något som du tycker känns fint att ta på.

Nu har vi kommit fram till pilgrimsvandringens slut. Bibeltexterna som du har läst eller hört handlar om att allt har en egen plats och allt hör ihop. Vi människor fick kraft av Gud att ta hand om Skapelsen. Hur kan du vara rädd om Skapelsen?

Vi ber:

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.
Amen.

Vi sjunger:

Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under, Gud.
Bara den som vandrar nära marken
kan se dina under, Gud.

Låt oss aldrig blir så stora
att vi inte ser de små,
larven som kryper och myran som stretar
och barn som lär sig gå___nej! 

 

Vi avslutar vår vandring med att be en bön av Emma 6 år:

Emmas bön:

Gud skapade jorden, visa mig din väg så att jag hittar hem igen. Amen.