En skådespelare föreställande Heliga Birgitta framför altaret i Fresta kyrka.

Heliga Birgitta och pilgrim