Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fresta kyrkogård

Välkommen till Fresta kyrkogård.

Fresta kyrkogård ligger kring Fresta kyrka. Den har varit begravningsplats under en mycket lång tid och har byggts ut vid olika tidpunkter under 1900-talet.
Det finns nog inte många platser som väcker så starka känslor som en kyrkogård. Döden vill vi inte gärna prata om, men på kyrkogården blir den påtaglig. Vi som arbetar med kyrkogården på olika sätt har ett gemensamt mål: Att göra kyrkogården till en levande trädgård som en, om än liten, tröst till den som sörjer och till glädje för den som bara passerar. Och för att vi vill ge dem som har sina vilorum här en fin och värdig omgivning.

Här får vi får samlas i sorgen, minnas och tillsammans eller själva uttrycka våra känslor och tankar genom att lägga ner minnessaker vid graven.
Samtidigt är kyrkogården en fridens plats där gemensam utsmyckning skapar ett gemensamt lugn.
När du besöker graven är det därför tillåtet att lägga ner saker minnessaker vid graven. När det gäller varaktig utsmyckning så finns det riktlinjer för att kyrkogårdspersonalen på ett rimligt och säkert sätt ska kunna utföra sitt skötseluppdrag.
Detta kan innebära att de kan komma att lägga undan minnessaker som inte ryms i riktlinjerna för utsmyckning.

Kyrkogården har ca 1200 gravplatser. Här finns en askgravplats, där man gravsätter urnan på en plats man delar med andra. Platsen markeras med en graverad bronsplatta. En traditionell minneslund finns också.

Har du tankar eller synpunkter på kyrkogården så kontakta oss gärna.

Kontaktinformation

Andreas Eklund, vaktmästare
Tel 08-594 105 37

Församlingsexpeditionen
Tel 08-594 105 20

Måndag-fredag 10.00 -14.00

fresta.forsamling@svenskakyrkan.se