Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige består av 22 ledamöter.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige består av 22 ledamöter.

ordinarie ledamöter


Christina Bäckman  Ordf.

Jaak Akker
Hugo Barklund
Pia Barklund
Anders Bergström
Mirdza Bergström
Eila Bromme
Rolf Bromme 
Vanja Edwinson
Ingabrit Halldén
Mats Hedvall
Karin Hemph
Torsten Hemph
Maria Hemph Moran
Anders Jansson
Carina Karlsson, 1:e vice ordf.
Marie Leach
Britta Martens
Gunnar Norlin
Daniel Santesson
Katarina Rosenqvist
Anna-Karin Sundèn
Tomas Tymark
Lillemor Wetterling
Gunnar Wikfeldt
Kerstin Wikfeldt