Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige består av 22 ledamöter.

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige består av 22 ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Christina Bäckman  Ordf.

Sabina Brogård
Rolf Bromme 
Vanja Edwinson

Maria Hemph Moran
Jan Holmberg
Anders Jansson

Ann-Christin Jyttner
Carina Karlsson, 1:e vice ordf.
Mari Leach

Gunnar Norlin
Britt-Maj Olsson
Anna Rosenkvist, 2:e vice ordf.

Katarina Rosenqvist
Åke Roth
Daniel Santesson

Peter Stillnert
Tomas Tymark
Lillemor Wetterling

Gunnar Wikfeldt
Kerstin Wikfeldt

Ersättare

Eila Bromme
Gun-Britt Levander
Ingrid Norman
Annica Stadeus
Ann-Sofi Olgård Fredriksson