Konfirmand med processionskors med Kristusfigur på. Hennes ansikte är lite dolt bakom korset.
Foto: Fresta församling

Hur går det till?

Att vara konfirmand

Vem får vara med?
Man konfirmeras vanligtvis under det år man går i åttan.
Inbjudan till konfirmation i Fresta församling skickas hem till dem som tillhör Svenska kyrkan det år man fyller 14 år. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan är välkommen att delta. Är du ett år yngre än klasskamraterna kan du självklart välja att konfirmeras samtidigt med dem. Någon övre åldersgräns finns inte. Är du ung vuxen eller äldre passar det kanske bättre med vuxenkonfirmation.

Måste man vara döpt?

Ja och Nej. Dop och konfirmation hänger ihop. För att delta i konfirmandträffarna måste man inte vara döpt. För att konfirmeras i den avslutande högtiden måste man däremot vara det. Det flesta ungdomar är döpta som små. Det är dock nästan alltid ett par konfirmander i varje grupp som inte är döpta. Då kan man bli det under konfirmandtiden. Det kan gå till på olika sätt. Hemma i Fresta kyrka med familjen och konfirmandkompisarna  t ex. En del väljer att döpas i sjön under vårt sommarläger. Genom dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Hur går det till?

Du anmäler dig till det alternativ som passar dig bäst. Vid höstterminens start får du en kallelse till din grupp. Arbetet avslutas med konfirmationsgudstjänsten i maj, juni eller juli.

Vad pratar man om?

Konfirmationen vill ge tillfälle att tala om både livet och tron. Många ungdomar har förväntningar på att ”få lära sig om Gud och Jesus och sånt… ” Konfirmandtiden är självklart rätt tillfälle. Vi tror att Gud vill ha med hela vårt liv att göra därför finns tillfälle att tala om familj, vänner, sex, glädje, sorg, ansvar, orättvisor  eller annat vi tillsammans finner viktigt.


Ibland hettar det till i någon diskussion. Det är roligt. Det viktiga är ju dock inte att övertala varandra utan att få formulera sin åsikt och höra kompisarnas och ledarnas syn på saken. Kanske blir vi tvungna att ompröva vår ståndpunkt?

I alla alternativ ingår några lägerdygn. Då får vi en sammanhängande längre tid tillsammans utöver den vanliga veckoträffen. Att bo, äta och leva tillsammans en tid är roligt och gemenskapsfrämjande.

Ledare

Vår målsättning är att du ska möta flera olika ansikten i församlingen under din konfirmandtid. Både personal och frivilliga.
Dina konfirmandledare är de du lär känna bäst. Vi är intresserade av dina tankar, tveka inte att ställa oss mot väggen med dina frågor och påståenden.

Bekräftelse

Ordet konfirmation betyder bekräftelse (jmfr eng. confirm). När du döptes gjordes det tydligt att Gud vill vara med dig. Då lästes Jesus löftesord ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut” Matt 28: 20
I konfirmationsgudstjänsten bekräftas att detta löfte gäller än. Men även du får tillfälle att bekräfta - det här är bra, i Guds närhet vill jag vara!