Jordbegravning eller kremering?

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts, sänks ner i en grav i jorden för att förmultna. Vid gravsättning av kista krävs en kistgravplats för en eller flera kistor. Kistorna kan placeras på eller brevid varandra, beroende på gravplatsens utformning.

Kremering eller eldbegängelse, innebär förbränning av stoftet och kistan. Kremering får endast ske i krematorium sedan dödsbeviset uppvisats. Askan efter en avliden är det som blir kvar efter kremeringen. En mindre del av askan kommer från kistan. Askan kan läggas i urna eller gravsättas på annat sätt. Inom ett år efter kremeringen ska askan gravsättas.