Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jordbegravning eller kremering?

Jordbegraving
Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts, sänks ner i en grav i jorden för att förmultna. Vid gravsättning av kista krävs en kistgravplats för en eller flera kistor. Kistorna kan placeras på eller brevid varandra, beroende på gravplatsens utformning.

Kremering
Kremering eller eldbegängelse, innebär förbränning av stoftet och kistan. Kremering får endast ske i krematorium sedan dödsbeviset uppvisats. Askan efter en avliden är det som blir kvar efter kremeringen. En mindre del av askan kommer från kistan. Askan kan läggas i urna eller gravsättas på annat sätt. Inom ett år efter kremeringen ska askan gravsättas.