En person med sänkt huvud vid en kista. En präst står stödjande intill. Rosa blommor på kistan.
Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

Det är ett grundläggande mänskligt behov att få ta farväl vid en närståendes död. Nedan kan du se en kort film om begravning.

Ett ögonblick i sänder

Det är inte bråttom. Att någon som står en nära dör är en omtumlande händelse. Men det finns tid att landa. Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista. Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen.

Begravningsgudstjänsten

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten är en särskild gudstjänst då det finns möjlighet att göra det. I psalmsång, musik, bibelord och bön får de som samlats dela minnen och stödja varandra i sorgen. Seder och symboler kan vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. Det finns en fastställd ordning för begravningsgudstjänsten men anhöriga får i samtal med präst och musiker utforma en personlig karaktär på såväl musik som minnestal över den döde.

Någon att tala med

Inför döden är det naturligt att känna osäkerhet och bli rädd. Ofta reagerar vi med både kropp och själ när vi drabbas av sorg. Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Många motstridiga känslor kan väckas som uppgivenhet, förtvivlan och ilska. Ibland kan man känna lättnad om döden kommer som en befrielse efter en tids sjukdom.

Sorgen kan kännas allt för tung att bära på egen hand. Församligens präster är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Hör gärna av dig till församlingen om du behöver någon att tala med.

Herre vår Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och
rör oss och är till.
Bevara oss i liv och död
i din kärlek,
och låt oss av nåd
få gå in i ditt eviga rike.
Genom din Son Jesus kristus, vår Herre.
Amen.
 
(Ur ordningen för begravningsgudstjänst)

Begravningsgudstjänst

"Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet."

Gravplats, gravsättning och gravskötsel

På Fresta kyrkogård finns gravplatser för kistor och askurnor, en minneslund och en askgravplats. Här kan du läsa om vad som gäller för de olika gravskicken.

Boka och planera

Att en nära anhörig gått bort innebär många praktiska frågor, inte minst gällande hur begravningen går till. Som efterlevande har du möjlighet att välja om du själv vill ta ansvar för att ordna allt det praktiska, eller om du vill anlita en begravningsbyrå och överlämna en del eller alla praktiska göromål till dem.

Stöd i sorgen

Församlingens kan ge stöd genom bland annat Leva vidare-samtal.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.  I skriften finns det ifyllbara avsnittet Mina önskemål, som kan användas som stöd för de som ska anordna begravningen. Mina önskemål finns också separat som word-fil på svenska.

Ladda ner Om begravning

Du kan ladda ner och läsa Om begravning som pdf-fil. 

Här hittar du den på svenska och finska. 

Om begravning - på svenska

Om begravning - på finska

Mina önskemål - ifyllbar blankett