Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Det är ett grundläggande mänskligt behov att få ta farväl vid en närståendes död. Nedan kan du se en kort film om begravning.

Ett ögonblick i sänder

Det är inte bråttom. Att någon som står en nära dör är en omtumlande händelse. Men det finns tid att landa. Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista. Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen.

Begravningsgudstjänsten

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten är en särskild gudstjänst då det finns möjlighet att göra det. I psalmsång, musik, bibelord och bön får de som samlats dela minnen och stödja varandra i sorgen. Seder och symboler kan vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. Det finns en fastställd ordning för begravningsgudstjänsten men anhöriga får i samtal med präst och musiker utforma en personlig karaktär på såväl musik som minnestal över den döde.

Någon att tala med

Inför döden är det naturligt att känna osäkerhet och bli rädd. Ofta reagerar vi med både kropp och själ när vi drabbas av sorg. Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Många motstridiga känslor kan väckas som uppgivenhet, förtvivlan och ilska. Ibland kan man känna lättnad om döden kommer som en befrielse efter en tids sjukdom.

Sorgen kan kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Hör gärna av dig till församlingen om du behöver någon att tala med.

Herre vår Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och
rör oss och är till.
Bevara oss i liv och död
i din kärlek,
och låt oss av nåd
få gå in i ditt eviga rike.
Genom din Son Jesus kristus, vår Herre.
Amen.
 
(Ur ordningen för begravningsgudstjänst)