Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens personal.

Staffan Eklund

Staffan Eklund

Fresta församling

Kyrkoherde

Margareta Nordström

Margareta Nordström

Fresta församling

Präst

Frida Falk

Frida Falk

Fresta församling

Präst

Johannes  Svanerud

Johannes Svanerud

Fresta församling

Pastorsadjunkt - präst

Andreas Eklund

Andreas Eklund

Fresta församling

Vaktmästare

Pierre Bleckberg

Pierre Bleckberg

Fresta församling

Kyrkogårdsarbetare

Camilla Roos

Camilla Roos

Fresta församling

Kanslichef

Lena  Graalheim

Lena Graalheim

Fresta församling

Kanslist

Tomas Remaeus

Tomas Remaeus

Fresta församling

Församlingpedagog

Carina Karlsson

Carina Karlsson

Fresta församling

Församlingspedagog

Kajsa Franke

Kajsa Franke

Fresta församling

Församlingspedagog

Titti Hvenare

Titti Hvenare

Fresta församling

Musikpedagog

Martin Östergren

Martin Östergren

Fresta församling

Kantor

Karin Järnskoog

Karin Järnskoog

Fresta församling

Organist

Mimmi Kilander

Mimmi Kilander

Fresta församling

Informatör