Två kvinnor i samspråk vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsén

Fredagsträffen

Samlingarna på fredagar är en öppen verksamhet för alla som lediga på dagen.

Öppet hus  

Vårterminen startar fredagen den 27 januari.
Fredagsträffarna är en öppen verksamhet för alla som är daglediga. Du kan komma de gånger du vill, ingen anmälan behövs, om så inte är särskilt angivet. Vi träffas i Bollstanäs församlingshem kl 12.00-14.00.  

Kaffe och smörgås finns att köpa och andakt firas. 
Vi påminner om god handhygien och att du stannar hemma om du är sjuk.
Kaffe och smörgås 20 kr, i övrigt ingen annan avgift om inte annat anges.

Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas du ska trivas!

Med reservation för ändringar

I samarbete med SENSUS.