Dopvatten hälls upp i dopfunt. Kannan är i silver.
Foto: Albin Hillert/IKON

Vuxendop och konfirmation

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas.I konfirmationsgudstjänsten bekräftas dopets löfte om Guds nåd och närvaro.

Att döpas som vuxen

Vuxna som vill döpas erbjuds en kortare undervisning. För ungdomar sker det vanligtvis i samband med konfirmation. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är välkommen in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Det finns ingen åldersgräns för dopet. Om du inte har döpts tidigare och önskar att göra det kan du kontakta församlingsexpeditionen eller någon av församlingens präster. Inför dopet kommer den präst som skall döpa att erbjuda samtal om dopets innebörd. Du väljer själv tid och plats för ditt dop.

En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av de barnen döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

Vuxenkonfirmation

Det grundläggande i en evangelisk-luthersk kyrka är att konfirmationens teologi är en dopteologi.
I vår tid lyfter vi fram att konfirmationen innebär en aktualisering av dopet, en förböns- och välsignelsehandling och en förnyad sändning att vara Guds medarbetare i världen. Genom dopet erbjuds varje människa att tolka sitt liv i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Det som sker i dopet har därför betydelse för varje dag i en människas liv. Är du vuxen, redan döpt men intresserad av vuxenkonfirmation? Ta kontakt enligt nedan.

I konfirmationsgudstjänsten bekräftas dopets löfte om Guds nåd och närvaro i konfirmandens liv och Guds sändning av denne. Detta kommer till uttryck i handpåläggning och bön om den heliga Anden. I konfirmationsgudstjänsten tolkar och gestaltar konfirmanderna sin förtrogenhet med och sina erfarenheter av kristet liv. Ungdomarna kommer med sina livsberättelser för att möta Guds berättelse som den uttrycks i bibels ord, gudstjänst och trosbekännelse.