Meny

Vuxendop och konfirmation

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas.I konfirmationsgudstjänsten bekräftas dopets löfte om Guds nåd och närvaro.

De erbjuds en kort undervisning som ofta sker i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.


18-årsgräns
En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av de barnen döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

Vuxenkonfirmation
Konfirmationen aktualiserar dopet
Det grundläggande i en evangelisk-luthersk kyrka är att konfirmationens teologi är en dopteologi.
I vår tid lyfter vi fram att konfirmationen innebär en aktualisering av dopet, en förböns- och välsignelsehandling och en förnyad sändning att vara Guds medarbetare i världen. Genom dopet erbjuds varje människa att tolka sitt liv i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Det som sker i dopet har därför betydelse för varje dag i en människas liv. Är du vuxen, redan döpt men intresserad av vuxenkonfirmation? Kontakta Hanne Stichel, präst.

Dopets löfte bekräftas
I konfirmationsgudstjänsten bekräftas dopets löfte om Guds nåd och närvaro i konfirmandens liv och Guds sändning av denne. Detta kommer till uttryck i handpåläggning och bön om den heliga Anden. I redovisningen tolkar och gestaltar konfirmanderna sin förtrogenhet med och sina erfarenheter av kristet liv. Ungdomarna kommer med sina livsberättelser för att möta Guds berättelse som den uttrycks i bibels ord, gudstjänst och trosbekännelse.

Hanne Stichel

Hanne Stichel

Fresta församling

Präst, Tillförordnad kyrkoherde