En gatuskylt som välkomnar till föredrag, soppa och gemenskap.

Verksamheter

Välkommen till våra mötesplatser!

Barn och vuxna leker tillsammans på golvet med bilar och klossar.

Barn

Öppen förskola mm

Två tonårstjejer kind mot kind med ansikten mot kameran. De blundar, grimaserar på skoj, gör V-tecken.

Ungdom

Konfirmation , dans och ungdomskvällar.

Vuxen

Vi vill skapa mötesplatser för både gemenskap och fördjupning.

Två kvinnor i samspråk vid ett bord.

Äldre & daglediga

Församlingen vill vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre/daglediga träffas och att fungerande vänkontakter skapas.

Musikliv

I Fresta församling finns ett rikt musikliv och flera körer.

Två skålar soppa, bröd och tomater intill.

Församlingsmiddag och mässa

Nästa församlingsmiddag är planerad till den 16 mars. Anmälan öppnar tre-fyra veckor innan.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Fresta.

Frestaloppet

Kyrkofullmäktige har inför budgetåret 2023 beslutat att inte genomföra Frestaloppet 2023. 

Välanvänd träpalett med oljefärger och pensel.

Konstvecka i Fresta

Lokala konstnärer ställer ut under allhelgonaveckan.