Verksamheter

Välkommen till våra mötesplatser!

Barn och vuxna leker tillsammans på golvet med bilar och klossar.

Barn

Öppen förskola mm

Två tonårstjejer kind mot kind med ansikten mot kameran. De blundar, grimaserar på skoj, gör V-tecken.

Ungdom

Konfirmation, dans och ungdomskvällar.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Vuxen

Vi vill skapa mötesplatser för både gemenskap och fördjupning

Två kvinnor i samspråk vid ett bord.

Äldre & daglediga

Församlingen vill vara en samtalspartner i vardagliga och existentiella frågor. Vi vill aktivt verka för att äldre/daglediga träffas och att fungerande vänkontakter skapas.

Musikliv

I Fresta församling finns ett rikt musikliv och flera körer.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Fresta.

Konstvecka i Fresta

Lokala konstnärer ställer ut under allhelgonaveckan.