Heliga Birgitta föddes i Fresta

”Den rätta mödernegården”

Flera forskare är nu överens om att den Heliga Birgitta föddes i Fresta socken omkring år 1303. Vi kan alltså tillåta oss den svindlande tanken på att Birgitta både döpts och firat gudstjänst i Fresta kyrka och föreställa oss hur hon som barn suttit och betraktat 1200-talskrucifixet med stora ögon och funderat på berättelserna om Jesus, Maria och helgonen! Sveriges och Europas skyddshelgon kommer på det sättet ännu närmare oss idag, som medvandrare, förebild och inspirationskälla.

Birger byter gård

I medeltida brev och intyg som ännu finns bevarade kan man läsa om ett jordabyte mellan herr Birger Persson – Birgittas far –  och herr Rörik Matsson år 1296. Birger lämnar då Finsta i utbyte mot Skällnora gård. Utbytet sker ungefär sju år före Birgittas födelse. Birger äger nu två gårdar i Fresta socken: Skällnora och Runby. Folklivsforskaren Mats Lejdeby berättar emellertid att Birger hade en förvaltare Peter på Runby gård, något som ytterligare förstärker teorin om Skällnora som Birgittas födelsegård. 

Fresta Frastad Fristad

Breven visar också att det dröjer ända till omkring 1317 innan Birger åter köper gods i Finsta. Då är Birgitta sedan ett år tillbaka gift med Ulf Gudmarsson och har flyttat till Ulvåsa i Östergötland.

I de påvliga kanoniseringsakterna nämns Birgittas födelseort på flera ställen som "in regno Swecie de civitate Frastad", med undantag för en av de bevarade handskrifterna, Codex Harleian 612 i British Museum, som har namnformen "Fristad". I många äldre handlingar skrivs Fresta just i dessa former.

Dessutom beskriver Mats Lejdeby att Birgitta var den som ärvde Skällnora gård och att gården i medeltida dokument kallas ”den rätta mödernegården” av Birgittas barnbarn.

Mer om Birgitta

Här berättar Uppsala domkyrka om Birgitta.