Begravningsgudstjänst

"Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet."

Av jord har du kommit

Begravningsgudstjänsten inleds med musik och psalm. Prästen håller ett kort minnestal. Därefter låter prästen mull tre gånger falla på kistan med orden: "Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Ett annat alternativ innebär att prästen tecknar korstecknet tre gånger över kistan.

Tryggheten hos Gud

Efter några bibeltexter om tryggheten hos Gud i liv och död följer en tackbön, Fader vår och välsignelsen samt en psalm. Solosång/musik kan också förekomma. Vid kremation tar de närvarade avsked i kyrkan/kapellet. Vid jordbegravning följer man kistan ut till graven. När kistan sänkts i graven tar man avsked där. 

Förberedelser tillsammans med präst och musiker

Begravningsgudstjänsten förbereds av präst och anhöriga då man kan samtala om önskemål och utformning. Musikaliska frågor hjälper gärna organisten till med. Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningen. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Musik- och psalmförslag

Psalmer som väljs till en begravning är många gånger välkända och lätta att sjunga med i. Psalmerna kan knyta an till tiden i kyrkoåret t ex julpsalmer under julen, påskpsalmer i påsktid. Ett annat alternativ är att välja psalmer efter årstiden. Rubrikerna i psalmboksregistret kan vara till hjälp när man söker efter psalmer.

Förslag på psalmer:
  21 Måne och sol
190 Bred dina vida vingar
235 Som en härlig gudomskälla (”Pärleporten”)
248 Tryggare kan ingen vara
249 Blott en dag
251 Var jag går i skogar, berg och dalar
256 Var inte rädd
271 Närmare Gud till dig
277 Så tag nu mina händer
269 Sorgen och glädjen
285 Det finns djup i Herrens godhet
297 Härlig är jorden
300 O hur saligt att få vandra
303 Det finns en väg till himmelen
304 Lär mig skog att vissna glad
311 Jag skall gråtande
758 Herre, till dig får jag komma
769 Gud, i dina händer
796 Du lilla barn 
797 Var inte rädd för mörkret
798 Som liljan på sin äng
799 Det är svårt att mista en vän