Bollstanäs församlingshem
Foto: Mimmi Kilander

Bollstanäs församlingshem

Församlingshemmet ligger fyra km från Fresta kyrka. Här finns öppen förskola samt verksamhet för både ungdomar och äldre. Ett vackert andaktsrum för dop och stilla stunder finns också.

I Bollstanäs församlingshem håller flera av församlingens verksamheter till. Lokalerna går också att låna eller hyra vid t ex dopkalas eller begravningskaffe. Samfälligheter och föreningar hänvisas i första hand till Prästgården. Samlingssalen rymmer ca 80 personer. Fullt utrustat kök ingår. Man hyr lokalen enligt tider nedan. Nyckel kvitteras ut på församlingsexpeditionen i Fresta församlingsgård då vi även informerar närmare om rutiner gällande larm, städning m m. Vi kan tyvärr inte erbjuda städning.
Besöksadressen i Bollstanäs är Gamla Vägen 25. Längst ner hittar du karta med länk till vägbeskrivning.

Priser vid uthyrning

Måndag-fredag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:- 
9.00-20.00  700:-

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00  700:- 
9.00-20.00  1000:- 

Vid övrig uthyrning:
9.00-18.00  2 000:- 
9.00-20.00  3 000:- 

Förberedelse dagen innnan, måndag-fredag
Tidigast från kl 19.00.
19.00-21.00
 500:- i samband med kyrklig handling i Fresta. 
19.00-21.00  500:- i samband med kyrklig handling i annan församling.
19.00-21.00  1 000:- vid övrig uthyrning.

Lördag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:-
9.00-20.00  700:-
9.00-24.00  1700:- 

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00    700:-
9.00-20.00   1 000:-
9.00-24.00   2 000:- 

I samband med övrig uthyrning:
9.00-18.00  3 000:-  
9.00-20.00  4 000:-  
9.00-24.00  6 000:-  

Söndag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:-

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00    700:-

I samband med övrig uthyrning:
9.00-18.00  3 000:- 
 

Församlingsexpeditionen

Telefonväxeln är vanligtvis öppen
helgfri måndag - fredag  kl 10-12.

Epost till fresta.forsamling@svenskakyrkan.se läses vanligtvis varje vardag.

För besök, vänligen ring eller mejla för överenskommelse då expeditionen i Fresta församlingsgård tidvis är obemannad.

Välkommen att kontakta oss för frågor och bokning av dop, vigsel eller begravning. Gärna i första hand via epost fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Lediga doptider kan du se och boka direkt här på vår sida ”Boka dop”

Till oss vänder du dig också med frågor gällande gravrätter, gravskötsel och liknande. Det är också hit du vänder dig om du vill hyra våra lokaler. Har du andra frågor eller söker någon av medarbetarna hjälper vi dig gärna rätt. Kontaktuppgifter till medarbetarna hittar du t ex genom att klicka här

Telefon: 08-594 105 20
Epost: 
fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Fresta kyrkväg 2, 194 54 Upplands Väsby

Vid brådskande/akuta ärenden kan du vända dig till 
Elisabet Munro, kyrkoherde  08-594 105 21
Eller vid behov, till jourhavande präst på tel 112 (kl 21.00-06.00)

 

Ordningsföreskrifter Bollstanäs församlingshem

Den som hyr ansvarar

Det är endast tillåtet att servera öl och vin i denna lokal.  Starksprit är ej tillåtet.
I köket är det inte tillåtet att ha ytterskor inte heller att röka eller medföra husdjur i lokalerna. Hyresgästen ansvarar för lokalen och dess inventarier. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som denne eller dennes gäster orsakar.

Checklista för städning

Städskåp finns till höger när ni kommer in i köket.

  • Diska porslin och annat tillbehör och ställ tillbaka på uppmärkt plats
  • Töm diskmaskinen på vatten och torka ur
  • Torka av diskbänk, bord och stolar i köket och inne i stora salen
  • Ställ tillbaka möblerna enligt skiss som finns i köket och ställ upp stolarna på borden, även i köket
  • Sopa och våttorka golvet i köket, stora salen, hallen, kapprummet samt toaletterna
  • Töm papperskorgarna i köket samt inne på toaletterna
  • Städa toaletterna
  • Matavfall kastas i den bruna tunnan utanför entrén.
  • Övriga sopor sorteras i möjligaste mån i återvinningskärlen. Sopor utöver detta kastas i sopsäck som medtages av hyresgästen.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta.

Om inte ovannämnda städinstruktioner följs debiteras hyresgästen för städning/iordningsställande.

Lämna nyckel

Återlämning av nyckel sker efter överenskommelse.

Med reservation för korrekturfel/ändringar 

Röd trähuslänga mot blå himmel. Gräsmatta i förgrunden.

Fresta församlingsgård

Här finns församlingsexpedition och samlingslokaler

Prästgården

Fresta prästgård har gamla anor

Närbild på vitt porslin, glas på fot, lila nejlika i vas.

Hyra lokal

Vi har tre församlingshem som vi hyr ut vid framför allt dop och begravning.