Bollstanäs församlingshem
Foto: Mimmi Kilander

Bollstanäs församlingshem

Församlingshemmet ligger fyra km från Fresta kyrka. Här finns öppen förskola samt verksamhet för både ungdomar och äldre. Ett vackert andaktsrum för dop och stilla stunder finns också.

I Bollstanäs församlingshem håller flera av församlingens verksamheter till. Lokalerna går också att låna eller hyra vid t ex dopkalas eller begravningskaffe. Samfälligheter och föreningar hänvisas i första hand till Prästgården. Samlingssalen rymmer ca 80 personer. Fullt utrustat kök ingår. Man hyr lokalen enligt tider nedan. Nyckel kvitteras ut på församlingsexpeditionen i Fresta församlingsgård då vi även informerar närmare om rutiner gällande larm, städning m m. Vi kan tyvärr inte erbjuda städning.
Besöksadressen i Bollstanäs är Gamla Vägen 25. Längst ner hittar du karta med länk till vägbeskrivning.

Priser vid uthyrning

Måndag-fredag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:- 
9.00-20.00  700:-

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00  700:- 
9.00-20.00  1000:- 

Vid övrig uthyrning:
9.00-18.00  2 000:- 
9.00-20.00  3 000:- 

Förberedelse dagen innnan, måndag-fredag
Tidigast från kl 19.00.
19.00-21.00
 500:- i samband med kyrklig handling i Fresta. 
19.00-21.00  500:- i samband med kyrklig handling i annan församling.
19.00-21.00  1 000:- vid övrig uthyrning.

Lördag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:-
9.00-20.00  700:-
9.00-24.00  1700:- 

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00    700:-
9.00-20.00   1 000:-
9.00-24.00   2 000:- 

I samband med övrig uthyrning:
9.00-18.00  3 000:-  
9.00-20.00  4 000:-  
9.00-24.00  6 000:-  

Söndag

I samband med kyrklig handling i Fresta:
9.00-18.00  500:-

I samband med kyrklig handling i annan församling:
9.00-18.00    700:-

I samband med övrig uthyrning:
9.00-18.00  3 000:- 
 

Ordningsföreskrifter Bollstanäs församlingshem

Den som hyr ansvarar

Det är endast tillåtet att servera öl och vin i denna lokal.  Starksprit är ej tillåtet.
I köket är det inte tillåtet att ha ytterskor inte heller att röka eller medföra husdjur i lokalerna. Hyresgästen ansvarar för lokalen och dess inventarier. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som denne eller dennes gäster orsakar.

Checklista för städning

Städskåp finns till höger när ni kommer in i köket.

  • Diska porslin och annat tillbehör och ställ tillbaka på uppmärkt plats
  • Töm diskmaskinen på vatten och torka ur
  • Torka av diskbänk, bord och stolar i köket och inne i stora salen
  • Ställ tillbaka möblerna enligt skiss som finns i köket och ställ upp stolarna på borden, även i köket
  • Sopa och våttorka golvet i köket, stora salen, hallen, kapprummet samt toaletterna
  • Töm papperskorgarna i köket samt inne på toaletterna
  • Städa toaletterna
  • Matavfall kastas i den bruna tunnan utanför entrén.
  • Övriga sopor sorteras i möjligaste mån i återvinningskärlen. Sopor utöver detta kastas i sopsäck som medtages av hyresgästen.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta.

Om inte ovannämnda städinstruktioner följs debiteras hyresgästen för städning/iordningsställande.

Lämna nyckel

Återlämning av nyckel sker efter överenskommelse.

Med reservation för korrekturfel/ändringar 

Röd trähuslänga mot blå himmel. Gräsmatta i förgrunden.

Fresta församlingsgård

Här finns församlingsexpedition och samlingslokaler

Prästgården

Fresta prästgård har gamla anor

Närbild på vitt porslin, glas på fot, lila nejlika i vas.

Hyra lokal

Vi har tre församlingshem som vi hyr ut vid framför allt dop och begravning.