Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klippkyrkan

Andaktsplatsen vid Norrvikens strand invigdes våren 2017

Bild: Magnus Aronsson/IKON

Vandring, gudstjänst, retreat 

Friluftsgudstjänst 22 september

Vandring, gudstjänst, retreat -
välkommen att delta i hela eller delar av dagen.
22 september firar vi mässa i Klippkyrkan. För de som önskar
börjar vi redan vid Fresta kyrka 9.00 varifrån du kan delta i dagens
pilgrimsvandring. Efter mässan i friluftskyrkan serveras
kyrkkaffe i Prästgården. Därefter erbjuds några timmars retreat i Prästgården. En
eftermiddag i tystnad med tid för dig. Gemensam inledning och avslutning.
Pilgrimsvandringen, högmässan och retreaten
är fristående men utgör olika delar i dagar vi kallar Andrum
21-22 september. Du kan läsa mer om Andrum genom att klicka här.

 

Gudstjänst i Klippkyrkan Bild: Mimmi Kilander

Klippkyrkan är  invigd som en plats där man kan ha dop, vigslar och begravningar samt gudstjänster och andakter.
Platsen ägs inte av Fresta församling men genom oss kan man boka präst för att genomföra gudstjänster och kyrkliga handlingar som beskrivs ovan och det gör man i första hand genom att kontakta församlingsexpeditionen.
Gudstjänsterna vid Klippkyrkan saknar i normalfallet möjlighet till kyrkomusiker utan genomförs med präst och egen musik.
Klippkyrkan är sakraliserad, alltså gjord helig, som betyder avskild, men är inte formellt registrerad som kyrka i kyrkoregistret.

Hitta hit
Till Klippkyrkan tar man sig lämpligast till fots från Bollstanäs skola. Följ pilgrimskartan från station 5 - Röda broarna.