Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klippkyrkan

Andaktsplatsen vid Norrvikens strand invigdes våren 2017

Gudstjänst i Klippkyrkan Bild: Mimmi Kilander

Klippkyrkan är  invigd som en plats där man kan ha dop, vigslar och begravningar samt gudstjänster och andakter.
Platsen ägs inte av Fresta församling men genom oss kan man boka präst för att genomföra gudstjänster och kyrkliga handlingar som beskrivs ovan och det gör man i första hand genom att kontakta församlingsexpeditionen.
Gudstjänsterna vid Klippkyrkan saknar i normalfallet möjlighet till kyrkomusiker utan genomförs med präst och egen musik.
Klippkyrkan är sakraliserad, alltså gjord helig, som betyder avskild, men är inte formellt registrerad som kyrka i kyrkoregistret.

Torsdag 30 maj Gökotta 9.00
Välkommen till Gökotta i Klippkyrkan kl 9.00 på Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj
(Det står fel tid i Församlingsbladet nr 1-19)

Hitta hit
Till Klippkyrkan tar man sig lämpligast till fots från Bollstanäs skola. Följ pilgrimskartan från station 5 - Röda broarna.