Till föräldrar

Vem är jag? Vem vill jag vara? Duger jag?

Brytningstid

Konfirmationen äger rum i en brytningtid i ungdomarnas liv. För oss innebär det medvetenhet om att identitetsbildande pågår och att hormonerna jobbar för högtryck.
Att bli den man innerst inne är, är inte lätt. I denna brytningstid ägnas, medvetet eller omedvetet, mycket energi åt att hitta sin roll. Vem är jag? Vem vill jag vara? Duger jag? Mitt i detta vill kyrkan vara med.

Det finns otroligt mycket man skulle vilja hinna ta upp under ett konfirmandår. Vi måste välja. Vi har ett värdefullt arv, en rik traditon att förvalta och lång blir listan på allt vi skulle kunna förmedla, diskutera och undervisa om. Grundläggande kunskap om vad bibeln är för en bok och något om Jesus liv känns dock omistligt.

Trygg miljö  och positiv identitet

Tillsammans med konfirmanderna vill vi forma en trygg miljö, en plats att våga fundera kring tro och liv. Vi eftersträvar ett samtalsklimat där tankar kan speglas och stärkas, stötas och omprövas. Vi hoppas stärka god självkänsla och bidra till ett unga kan skapa en positiv identitet. Jesus är vår inspirationskälla. Genom sitt fördomsfria och befriande sätt att möta människor utmanar han oss i att försöka tänka kring vår egen identitet. Vi vill att konfirmanderna ska få uppleva att ”Jag är viktig” och det är andra också. Vi vill visa på att Gud vill ha med våra liv att göra och att det livet är roligt att leva.