Musikval

Musikvalet är en personlig angelägenhet som ofta speglar det enskilda parets musiksmak och intresse. Det finns många traditionella vigselpsalmer och musikstycken, likaväl som folkmusik och visor kan fylla samma funktion. Musikerna i Fresta församling står gärna till tjänst med råd och kan ge förslag på ny och gammal musik.

Psalmförslag

Det vanliga är att man sjunger två-tre psalmer under vigseln, förslagsvis någon av följande:

ur svenska psalmboken

82 Gud se i nåd till dessa två
83 Som klaraste vattenflöden
84 Vi lyfter våra hjärtan
85 Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans
289 Guds kärlek är som stranden och som gräset
410 Gud skapade vår jord
411 Gud har omsorg om vårt släkte
930 Se, livet vill blomma

Årstidsbundna psalmer

199 En blomstertid nu kommer
200 I denna ljuva sommartid
201 En vänlig grönskas
751 O vad världen nu är skön
754 När dagen fylls av fågelsång

Lovpsalmer  

5 Nu tacka Gud, allt folk
6 Lova Gud i himmelshöjd

Trofasthet

704 Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar

Psalmer i 90-talet

834 Se livet vill blomma
882 Du har aldrig begärt av mig

Psalmer i 2000-talet

903 Jag tror att Gud är kärleken

vigseltext till kända melodier

Det finns också vigseltexter till de två kända melodierna ”Den blomstertid nu kommer” och ”I denna ljuva sommartid”, men de finns inte i psalmboken. Musikerna i vår församling vet mer om detta.