Välanvänd träpalett med oljefärger och pensel.

Konstvecka i Fresta

Lokala konstnärer ställer ut under allhelgonaveckan 2021. Välkommen till konstutställning i Fresta församlingsgård på temat "utanför boxen"

”Utanför boxen”

Konstveckan får sitt tema utifrån samtal i konstnärsgruppen. Gruppen möts i samtal och associationer kring kyrkoårets texter kring konstveckan. Temat för den söndag då konstveckan invigs är i år Frälsningen. Samtalet kring detta ledde vidare till årets tema; ”utanför boxen”. Deltagande konstnärer skapar fritt på detta tema. 

Du kan läsa de aktuella bibeltexterna här genom att klicka på denna textlänk.

Anteckningar från samtalet i gruppen.
Frälsning har med räddning att göra och kommer av ordet frihalsa som beskriver hur slaven frigavs och lösgjordes från sin halsboja. Befriad.
Vi funderar på orden och bilderna som dyker upp. Bryta bojor. Att vara begränsad. Fångad och bryta sig loss. Vad fängslar oss? Förväntningar och normer som begränsar oss att vara fria, rädslan för att bryta med dem.
En av texterna handlar om Josef i Egypten. Han stannar kvar i oss med sitt mod och tilliten till sin uppgift. Bröderna som tidigare gjort honom ont befriar han från skuld. Samtalet rör sig via förlåtelsen. Att få och ge förlåtelse och befrielsen i det. Det krävs mod att lämna och bryta för att bli fri i olika bemärkelser. Mod att bli sig själv. Mod att gå utanför "boxen", spränga ramarna. Bryta begränsande normer. Är man inte rädd behöver man inte vara modig påminner någon. Hur ser vår olika boxar ut? Vad är det utanför dem?

Varifrån kommer modet?
Var inte rädd, upprepar änglarna i flera av bibelns olika berättelser. Namnet Jesus betyder "den som räddar". Jesus räddar, frälser. Gud är en höna. Vi talar om episteltextens kycklingar som får skydd under hönsmammans vingar. Vid första anblicken verka hönsvingen var en begränsande "box". Men där finns skydd, värme och livserfarenhet. Kycklingarna har lämnat ägget. Ägget ger allt en liten kyckling behöver. Men i ett ägg går det inte att leva sitt liv. Ut ur ägget, ut ur paradiset. Det var aldrig meningen att vi skulle stanna i lustgården. Vi kan inte leva där.
Gruppen enades om tema för årets konstvecka - samtalet mynnade ut i temarubriken "utanför boxen" för 2021 års utställning.
 

Konstveckan startar med gudstjänst, 31 oktober kl 11.00, och pågår t o m 7  november.

 

Årets utställare presenteras här

Årets utställare presenteras här 3-4 veckor före konstveckans öppnande.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast 1 september

Konstveckan i Fresta välkomnar lokala konstnärer, i första hand boende eller aktiva i församlingen. Den som vill delta med sitt konstnärsskap är välkommen att för medverkan 2021, senast 1 september kontakta Gunnar Wikfeldt, samordnare i konstnärsgruppen.
kgwikfeldt@gmail.com