Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Birgittadagen

Birgittadagen firas 7 oktober

Den 7 oktober år 1391 helgonförklarades Birgitta Birgersdotter och blev den Heliga Birgitta. Sedan dess har det varit Birgittas namnsdag och den internationella Birgittadagen.

Program 7 okt 2018
2018 kan man denna söndag delta i en Birgittavandring på pilgrimsleden. Den avgår kl 13.00 från Fresta kyrka och är ett samarbete med Vallentuna och Danderyds församlingar. På Birgittadagens kväll ges program i kyrkan kl 18.00. Efteråt samlas vi på kyrkbacken för soppa vid eldkorgarna. 
11.00 Högmässa, Hanne Stichel, präst
13.00 Pilgrimsvandring från Fresta kyrka, vi går hela leden, 9 km. (17.00 Åter vid Fresta kyrka.)
18.00 Konsert & Föredrag i kyrkan. 
Greger Hatt, Saga Björling, Kristin Fornfela.

Birgittas lifehacks, Greger Hatt.
Greger har varit fascinerad av helgonen och särskilt Birgitta sen uppväxten i Rom på 70-talet. Han arbetar som spökskrivare och skribent, är katolik men arbetar i Svenska kyrkan.

Saga Björling. Sång,gitarrluta, sansula
Saga Björling har sjungit och turnerat i sju länder. Hon har sjungit med det tyska medeltidsbandet Poeta Magica, öländska Rotation och spridda Jordbrand. Till vardags är hon involverad i projektet Songlines, där hon leder en världsmusikorkester med nyanlända ungdomar. Hon har släppt fem skivor i olika projekt och njuter av att låta musiken tala där ord inte räcker till.

Efteråt serveras soppa i eldarnas sken. Bild: Mimmi Kilander

Kristin Fornfela, fiddla.

 

Birgittainsamling 2018
2018 går intäkterna från soppa och gudstjänstens kollekt till kampen mot könsstympning.
Uppemot 8 miljoner flickor och kvinnor i Tanzania har omskurits i syfte att göra dem till attraktiva på äktenskapsmarknaden. Det kristna rådet och den lutherska kyrkan i Tanzania har engagerat sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig könsstympning. Insamlade medel går bl a till utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig, samt utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar. På läkarstationer får t.ex mammor information i samband med vaccinering av sina döttrar.
Läs mer om projektet genom att klicka på länken nedan.

 

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p190

Välkommen att fira Birgittadagen i Fresta!

Kajsa Franke

Kajsa Franke

Fresta församling

Församlingspedagog