Hitta till våra lokaler

Röd trähuslänga mot blå himmel. Gräsmatta i förgrunden.

Fresta församlingsgård

Här finns församlingsexpedition och samlingslokaler

Bollstanäs församlingshem

Bollstanäs församlingshem

Församlingshemmet ligger fyra km från Fresta kyrka. Här finns öppen förskola samt verksamhet för både ungdomar och äldre. Ett vackert andaktsrum för dop och stilla stunder finns också.

Prästgården

Fresta prästgård har gamla anor

Klockarstugan

Under sommaren ordnas enkelt torsdagskafé i Klockarstugan.

Klippkyrkan

Andaktsplatsen vid Norrvikens strand invigdes våren 2017