Dop

Om dop i Fresta kyrka

Information till dig som ska boka kyrklig handling (1)

Information till dig som ska boka dop, vigsel eller begravning.
Församlingen har tolkat restriktionerna per den 23 december respektive 12 januari utifrån våra lokala förutsättningar.
Vid dop, vigsel och begravning gäller tillsvidare max 35 personer (exklusive församlingens personal) samt anvisad plats med avstånd mellan sällskap. 

Vi hyr för närvarande inte ut våra lokaler. Detta  gäller i första hand till den 7 februari är ett led i att minska smittspridningen i samhället.
Med reservation för ändringar.

Ett löfte och en gåva

Ner i vattnet och upp igen! Att döpas betyder att doppas, och så döpte vi förr. Hela kroppen sänktes ned i vattnet. Numera häller prästen oftast bara lite vatten på huvudet. Men poängen med vattenriten är densamma: Genom dopet dör och uppstår vi med Kristus. Tillsammans med Kristus går vi sedan genom livets upp och nedgångar. Att vi aldrig är ensamma är ett löfte vi får i dopet.

En gåva

Dopet är Guds gåva till oss människor och det som händer när vi döps är att vi omsluts i det sammanhang av villkorslös kärlek som vi får av Gud. Ett uttryck för den kärleken är förlåtelsen och det löfte om evigt liv som också ges oss i dopet. Som döpt blir man också medlem i kyrkan, både i den världsvida och i den lokala församlingen. För att få bli döpt i Svenska kyrkan ställer vi varken krav på ställningstagande eller mäter tro. Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig. Dopet är ett tecken på det.

Ett sakrament

Dopet är det ena av kyrkans två sakrament, nattvarden är det andra. Sakrament betyder helig handling och innebär att ett jordiskt medel används (bröd, vin eller vatten) tillsammans med en instruktion från Jesus. Dopet sker alltid i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Ingen på jorden är himlen så när som barnet Gud tar i sin famn

(Psalmer i 2000-talet nr 897)

Det finns ingen åldersgräns för dopet, vare sig uppåt eller nedåt. Vi döper många spädbarn i vår tradition för att dopet är en kravlös gåva från Gud. Men vi döper också större barn, ungdomar och vuxna. Skillnaden är att barnen får sin undervisning om kristen tro i efterhand. Ungdomar och vuxna får den i förväg antingen via konfirmationsundervisning eller i samtal med präst. Vi döps bara en gång i livet – en gång döpt, alltid döpt.

Du är värdefull

Dopet är knutet till individen och därför nämns individens namn i dophandlingen. I Guds ögon är varje människa oändligt älskad. I psalm 791 (Svenska kyrkans psalmbok) sjunger vi:

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.