Någon sänker en bebis ner i dopfunten medan prästen håller sin hand på barnets huvud.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Om dop i Fresta kyrka

Dopet är det synliga tecknet för hur Gud vill ta emot, älska och följa varje människa. I dopet får vi del av Kristi död och uppståndelse. Det är hoppets mönster för livet. Dopet är också medlemsgrundande, den naturliga vägen in i kyrkan och församlingen.

En psalmbok med psalm 744 uppbläddrad.

Psalmförslag

Det finns många olika psalmer man kan sjunga vid en dopgudstjänst. Här finns ett urval presenterat.

Närbild på vitt porslin, glas på fot, lila nejlika i vas.

Hyra lokal

Vi har tre församlingshem som vi hyr ut vid framför allt dop och begravning.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?