Dop

Om dop i Fresta kyrka

Dop i coronatid

Du som planerar ett dop har säkert många frågor med tanke på coronaviruset. Hör av dig till oss – vi hjälper dig planera och anpassa dopgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
I Fresta församling anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också här.

 

Dopet behöver inte ställas in eller skjutas upp 
Rekommendationerna betyder inte att du måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället kan du hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. 

 

Bjud in gäster till ett filmat dop
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

 

Festen kan hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest efter dopgudstjänsten, så kan du överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

 

Välkommen att höra av dig om dop!

 

Ett löfte och en gåva

Ner i vattnet och upp igen! Att döpas betyder att doppas, och så döpte vi förr. Hela kroppen sänktes ned i vattnet. Numera häller prästen oftast bara lite vatten på huvudet. Men poängen med vattenriten är densamma: Genom dopet dör och uppstår vi med Kristus. Tillsammans med Kristus går vi sedan genom livets upp och nedgångar. Att vi aldrig är ensamma är ett löfte vi får i dopet.

En gåva

Ingen på jorden är himlen så när som barnet Gud tar i sin famn

(Psalmer i 2000-talet nr 897)

Dopet är Guds gåva till oss människor och det som händer när vi döps är att vi omsluts i det sammanhang av villkorslös kärlek som vi får av Gud. Ett uttryck för den kärleken är förlåtelsen och det löfte om evigt liv som också ges oss i dopet. Som döpt blir man också medlem i kyrkan, både i den världsvida och i den lokala församlingen. För att få bli döpt i Svenska kyrkan ställer vi varken krav på ställningstagande eller mäter tro. Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig. Dopet är ett tecken på det.

Ett sakrament

Dopet är det ena av kyrkans två sakrament, nattvarden är det andra. Sakrament betyder helig handling och innebär att ett jordiskt medel används (bröd, vin eller vatten) tillsammans med en instruktion från Jesus. Dopet sker alltid i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Det finns ingen åldersgräns för dopet, vare sig uppåt eller nedåt. Vi döper många spädbarn i vår tradition för att dopet är en kravlös gåva från Gud. Men vi döper också större barn, ungdomar och vuxna. Skillnaden är att barnen får sin undervisning om kristen tro i efterhand. Ungdomar och vuxna får den i förväg antingen via konfirmationsundervisning eller i samtal med präst. Vi döps bara en gång i livet – en gång döpt, alltid döpt.

Du är värdefull

Dopet är knutet till individen och därför nämns individens namn i dophandlingen. I Guds ögon är varje människa oändligt älskad. I psalm 791 (Svenska kyrkans psalmbok) sjunger vi:

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.