Fresta Seniorkör

Seniorkörens verksamhet vilar

Seniorkörens ordinarie verksamhet vilar tills vidare som en konsekvens av pågående pandemi. Karin Krigsman Järnskoog leder kören från och med höstterminen 2020.

Har du frågor om församlingsverksamhet under pandemin vänd dig till Hanne Stichel, tillförordnad kyrkoherde. 08-594 105 23. Känner du dig nedstämd, orolig eller bara vill prata en stund - välkommen att kontakta Hanne eller någon av övriga präster. 

------------------------------------------------

Fresta Seniorkör är en blandad kör, med ett 50 tal medlemmar. Kören repeterar på onsdagar kl 9.30 – 11.30 i Bollstanäs församlingshem. Vill du börja i kören behöver du först kontakta körledaren. Hos Seniorkören står sången högt i taket och gemenskapen är stor! Efter körövningen finns möjlighet att för 30 kronor delta i onsdagens sopplunch som är öppen för alla. Till sopplunchen kommer också barn och föräldrar från kyrkans öppna förskola.

Under hösten åker vi på ett par dagars körläger. Detta stärker banden i kören. Vi sjunger, leker och har trevlig samvaro.

Kören medverkar i gudstjänster cirka fyra gånger per år och framträder vid jul- och vårkonserter. 

Karin Järnskoog

Karin Järnskoog

Fresta församling

Organist