Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hyra lokal

Vi har tre församlingshem som vi hyr ut vid framför allt dop och begravning. Fresta församlingsgård som ligger intill kyrkan, Bollstanäs församlingshem några kilometer därifrån samt Fresta prästgård belägen ett par kilometer från kyrkan.

Många kommer till oss och våra lokaler. Det är vi glada för. Dopkaffe och minnesstund i samband med begravning äger rum i stort sett varje vecka, vigselmiddagar förekommer också.

Att erbjuda en lokal att samlas i vid sådana kyrkliga förrättningar är något vi prioriterar. Denna typ av uthyrning sker främst under fredag - söndag. För minnesstund/begravning är framförhållningen kort. För att kunna erbjuda anhöriga lokal behöver vi hålla bokningen öppen för sådana fram till 10 dagar före aktuellt datum. Vill man hyra för annat ändamål än ovan är chanserna att hitta en ledig tid större under veckans vardagar.
Tveka inte att höra av dig, har vi möjlighet vill vi gärna hyra ut.

Församlingslokalerna i Fresta och Bollstanäs rymmer ca 80 personer, Prästgården ca 50. Fullt utrustat kök ingår. Man hyr lokalen enligt tider nedan. Nyckel kvitteras ut på församlingsexpeditionen i Fresta församlingsgård då vi även informerar närmare om rutiner gällande larm, städning m m.

Priser

Måndag-fredag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig förrättning.
9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.

Förenings-/Samfällighetsmöte (icke kommersiell verksamhet)
3 tim               700:-

Förberedelse dagen innnan, måndag-fredag
18.00-21.00  500:- i samband med kyrklig förrättning. 
18.00-21.00  1 000:- vid övrig uthyrning.

Lördag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig förrättning.
9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  500:- i samband med kyrklig förrättning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.
9.00-24.00  1 500:- i samband med kyrklig förrättning.
9.00-24.00  4 000:- för övrig uthyrning.

Söndag
9.00-18.00  Ingen avgift i samband med kyrklig förrättning.
9.00-18.00  2 000:- för övrig uthyrning.
9.00-20.00  3 000:- för övrig uthyrning.

För bokning eller frågor kontakta Församlingsexpeditionen,
08-594 105 20 eller fresta.forsamling@svenskakyrkan.se

 

 

Föreskrifter för nyttjande av våra lokaler.
Den som hyr ansvarar för att följande åtgärder vidtages.

Det är endast tillåtet att servera öl och vin i dessa lokaler. Starksprit är ej tillåtet. I köket är det inte tillåtet att ha ytterskor. Det är inte heller tillåtet att röka eller medföra husdjur i lokalerna.

Städskåp med städmaterial finns. Checklista för städning:

  • Diska porslin och annat tillbehör och ställ tillbaka på uppmärkt plats.
  • Töm diskmaskinen på vatten och torka ur.
  • Torka av diskbänk, bord och stolar i köket och inne i stora salen.
  • Ställ tillbaka möblerna enligt skiss som finns i köket och ställ upp stolarna på borden, även i köket.
  • Sopa och våttorka golvet i köket, stora salen, hallen, kapprummet samt toaletterna.
  • Töm papperskorgarna i köket samt inne på toaletterna.
  • Städa toaletterna.
  • Matavfall kan slängas i den bruna tunnan utanför entrén. Övriga sopor medtages alltid av hyresgästen.
  • Töm askkoppen som står utomhus.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta. Lås ej balkongdörren i stora salen (Fresta).

Om inte ovan nämnda städinstruktioner följs debiterars hyresgästen för städning/iordningsställande.

Hyresgästen ansvarar för lokalen och dess inventarier. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som denne eller dennes åsamkar.

Återlämning av nyckel sker enligt överenskommelse.